Scroll Top

Rijnlandroute | OTS

Virtueel trainen is de oplossing voor hoge betrokkenheid, grote impact en lage kosten.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route bouwen wordt de regio economisch versterkt en wordt er investeert in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. Soltegro zet haar Digitale Twin Platform om zo een virtueel opleidings- en trainingsdoelsysteem te ontwikkelen in opdracht van Comol5.

OPLEIDINGS & TRAININGSYSTEEM

Een goed opleidings- en trainingssysteem dient de werkelijke situatie exact te spiegelen, zodat het opleiden ook daadwerkelijk in een realistische omgeving gebeurt. Daarom is er gestart om een aantal representatieve Uniforme Primaire Processen (UPP’s) vanuit de eisenspecificatie te selecteren voor implementatie in het OTS. Deze UPP’s beschrijven alle mogelijke incidenten die er in de tunnel kunnen plaatsvinden, met daarbij het te verwachten handelen van personen en systemen.

De UPP’s worden omgevormd tot scenario’s die vanuit de verkeerscentrale geoefend kunnen worden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een brand of een aanrijding met letsel. Welke afsluitbomen moeten sluiten, welke tekst wordt er omgeroepen en welke hulpdienst wordt wanneer opgeroepen. Door het gebruik van de TWIN kunnen we niet alleen alle systemen in het veld simuleren, maar ook dynamisch gedrag aan de virtuele tunnel toevoegen. De wegverkeersleider zal al zijn acties via de camerabeelden tot leven zien komen: het verkeer zal reageren op de op rood springende verkeerslichten en op zijn afroep zal de brandweer komen aanrijden en starten met blussen. Nu virtueel wat straks de werkelijkheid is.

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s werken aan dit project.

Sjors Both
Projectmanager
“In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het projectmanagement en het ontwerp van het opleiding- & trainingssysteem (OTS) van de RijnlandRoute, een project wat nu (februari 2021) in volle gang is. Voor het OTS maken wij gebruik van de digitale tweeling (TWIN) die reeds is gebouwd voor onder andere het (virtueel) testen van alle tunnelinstallaties, ver voordat de tunnel fysiek getest kan worden.”
Nirish Alakhramsing
Software Engineer

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.