PMS Prinses Beatrixsluis

Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein; de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De derde kolk van de sluis die in 2019 in gebruik werd genomen, zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer de sluis ook in de toekomst vlot en veilig kan passeren. Voor het vaststellen van de periodieke beschikbaarheidsvergoedingen van RWS aan de voor beheer en onderhoud verantwoordelijke partij ontwikkelde Soltegro een Prestatie Meet Systeem (PMS).

Over de Prinses Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis is in 1938 geopend en is het grootste monumentale binnenvaartsluiscomplex van Nederland. Het originele sluiscomplex is een zogenaamde tweelingsluis. Een middenhoofd scheidt de oostelijke en westelijke sluis. Door de jaren heen zijn de schepen steeds groter geworden en tussen 2016 en 2019 is het sluiscomplex uitgebreid met een derde kolk.

Sneller passeren

De drie sluiskolken van de Prinses Beatrixsluis vormen de scheepvaartverbinding tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Door de bouw van de derde kolk kunnen de schepen het sluizencomplex aanzienlijk sneller passeren. Dankzij de grotere, bredere en diepere kolk mogen de steeds groter wordende binnenvaartschepen inmiddels ook door de sluis. Tevens is een deel van het Lekkanaal verbreed om ruimte te maken voor extra ligplaatsen. De wachttijd voor de schippers is na de renovatie van het sluizencomplex bijna nihil.

Het PMS toont op objectieve wijze aan of er aan de relevante eisen uit het contract is voldaan.

Vaststellen beschikbaarheidsvergoedingen

Om periodiek de beschikbaarheidsvergoedingen voor het beheer en onderhoud aan de sluis te kunnen vaststellen, ontwikkelde Soltegro in opdracht van de combinatie Sas van Vreeswijk het PMS. Dit PMS toont op objectieve wijze aan of er aan de relevante beschikbaarheidseisen uit het contract is voldaan. In ruil voor de prestatie krijgt de opdrachtnemer periodiek een beschikbaarheidsvergoeding. In het PMS zijn de hieraan ten grondslag liggende prestaties en bewijsvoering vastgelegd.

Projectinformatie

ProjectPrinses Beatrixsluis
WerkzaamhedenRealisatie PMS
OpdrachtgeverCombinatie Sas van Vreeswijk  | Rijkswaterstaat
Looptijd2019

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Hoe kunnen we je helpen?

Heb je interesse in een samenwerking met Soltegro? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek.