Infrastructuur

We staan in Nederland voor enorme uitdagingen als het gaat om de vervanging, vernieuwing en verduurzaming van onze civiele infrastructuur. Zo hebben we te maken met een groeiend tekort aan kennis en capaciteit en oplopende druk vanuit maatschappelijk, bedrijfseconomisch en duurzaamheidsoogpunt. Daarnaast nemen de omvang, complexiteit en de eisen die aan projecten worden gesteld voortdurend toe. In deze dynamische markt maakt Soltegro het verschil.

Verschillende belangen en kennisniveaus

Bij complexe natte en droge infrastructuurprojecten zijn vele stakeholders betrokken. Met doorgaans verschillende belangen en wisselende niveaus van technische expertise in meerdere disciplines. Dat maakt de engineering en automatisering van systemen voor bruggen, sluizen, tunnels en waterkeringen extra uitdagend. Het vraagt naast hoogwaardige multidisciplinaire kennis en ervaring op het gebied van civiele techniek, werktuigbouw, elektrotechniek en ICT ook om de nodige soft skills. Soltegro heeft het allemaal beschikbaar.

Bijdragen aan de BV Nederland

Bij Soltegro zijn we er trots op dat we vol passie elke dag weer bijdragen aan de BV Nederland. Of om wat preciezer te zijn: aan het verduurzamen en vitaal houden van onze infrastructuur. Dit doen we in nauwe samenwerking met en voor verschillende consortia, de top 10 van installatie- en bouwbedrijven en Rijkswaterstaat. We delen onze kennis graag en we dragen met onze aanpak, kennis, ervaring en helicopterview bij aan een voortvarende, goed bereikbare samenleving met droge voeten.

Goede werkende, betrouwbare én veilige systemen

De consultants en engineers van Soltegro kennen het speelveld door en door en zijn in staat om gerenommeerde opdrachtgevers te ondersteunen bij het engineeren, realiseren en onderhouden van complexe systemen met hoge betrouwbaarheids- en beschikbaarheidseisen. Ons uitgangspunt is dat wij voor elk infraproject een goed werkend, betrouwbaar én veilig systeem op tijd opleveren.

Solutions

Asset Monitoring Assistent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Asset Monitoring Assistent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Asset Monitoring Assistent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe kunnen we je helpen?

Hoe kunnen we je helpen om de toekomst van de infrastructuurmarkt en energiemarkt vorm te geven? Ontdek vandaag nog de innovatieve oplossingen en toonaangevende dienstverlening van Soltegro voor de infrastructuursector. Neem contact met ons op voor advies op maat, zodat we samen kunnen werken aan duurzame en efficiënte oplossingen voor de infrastructuur en energievoorziening van morgen.