RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een dynamisch project, waarin veel disciplines van Soltegro samenkomen. Zo maakten we het ontwerp en waren we betrokken bij de realisatie van de Tunnel Technische Installaties (TTI), zetten we ons Digitale Twin Platform in om een virtueel opleidings- en trainingssysteem te ontwikkelen, ontwikkelden we een innovatieve oplossing om de verkeershinder rond snelwegwegen flink te beperken en maakten we het PMS RijnlandRoute.

Over de RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Zo komt er een nieuwe weg met een geboorde tunnel, de N434, en worden delen van de N206 in Leiden en Katwijk aangepast en vernieuwd. In de toekomst kan het verkeer in de regio Holland Rijnland dan beter doorrijden. Het project N206 Tjalmaweg is inmiddels opgeleverd door aannemer Boskalis. Het project N434/A44/A4 met Corbulotunnel wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5. Het project N206 Europaweg is nog in voorbereiding.

Ontwikkeling Tunnel Technische Installaties

Soltegro zette verschillende expertises in die eraan bijdragen dat het project tijdig en binnen budget kan worden opgeleverd. Zo maken we gebruik van Systems Engineering bij het ontwerp en de realisatie van de Tunnel Technische Installaties. Dit project omvat verschillende deelprojecten, waaronder:

  • System(s) Requirement Analyse
  • Beheersbaar, traceerbaar en aantoonbaar uitwerken van de functionele onderdelen van het ontwerp (VO, DO, UO)
  • Borgen van de integrale functionaliteit
  • Uitwerken van de software-ontwerpen
  • Ondersteunen/realiseren van het uitvoeringsontwerp

Diverging Diamond Interchange (DDI)

Ook ontwikkelden we een virtual verificatietool voor het toetsen van een specifieke, nog niet in Nederland voorkomende, wegsituatie: Diverging Diamond Interchange (DDI). Een slimme wegoplossing die de verkeershinder rond snelwegen flink kan beperken. Comol5 gebruikt de verificatietool om onderzoek te doen naar menselijk rijgedrag tijdens verschillende verkeersscenario’s op verschillende momenten van de dag. Daarnaast wordt de verificatietool gebruikt voor het kijken naar verkeersveiligheid en wetgeving met bevoegd gezag.

Een virtual verificatietool voor het toetsen van een specifieke, nog niet in Nederland voorkomende, wegsituatie.

Voor de RijnlandRoute hebben we met de inzet van ons Digitale Twin Platform een virtueel opleidings- en trainingssysteem (OTS) ontwikkeld. Met een OTS kunnen operators vroegtijdig getraind worden voor het bedienen van de tunnel. Een goed OTS dient de werkelijke situatie exact te spiegelen, zodat het opleiden ook daadwerkelijk in een realistische omgeving gebeurt. Daarom is er gestart met het selecteren van een aantal representatieve operationele processen vanuit de eisenspecificatie voor implementatie in het OTS. Deze processen beschrijven alle mogelijke incidenten die er in de tunnel kunnen plaatsvinden, met daarbij het te verwachten handelen van personen en systemen.

Een PMS toont op objectieve wijze aan of er aan de relevante beschikbaarheidseisen uit het contract is voldaan. Voor Comol5 ontwikkelden we het PMS RijnlandRoute. Dit systeem meet de prestaties voor de Exploitatiefase en zal in Mei 2024 in productie worden genomen. PMS toont objectief aan of er aan de relevante eisen is voldaan. In ruil voor de prestatie krijgt de opdrachtnemer periodiek een beschikbaarheidsvergoeding.

 

Dankzij de Digital Twin kunnen we ook dynamisch gedrag aan de virtuele tunnel toevoegen.

Projectinformatie

ProjectRijnlandRoute
WerkzaamhedenDDI, TTI, OTS en PMS
OpdrachtgeverComol5 | Rijkswaterstaat
Looptijd2018 – 2024

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Hoe kunnen we je helpen?

Heb je interesse in een samenwerking met Soltegro? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek.