Afsluitdijk

In het project Afsluitdijk komen functioneel en technisch ontwerp en digitale tweeling-ontwikkeling op een bijzondere manier samen bij de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Voor verschillende onderdelen werkte Soltegro hierbij samen met Levvel, de bouwcombinatie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhoud gedurende 25 jaar.

Over de Afsluitdijk

De Afsluitdijk doet al ruim 90 jaar dienst als waterkering en heeft een belangrijke taak om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De 32 km lange dijk tussen Noord-Holland en Friesland sluit het IJsselmeer letterlijk af van de Waddenzee.

Veranderende omstandigheden

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de zee. Maar de dijk was aan vernieuwing toe omdat deze niet meer voldeed aan de huidige wettelijke normen voor waterveiligheid. Bovendien verandert het klimaat. Daardoor stijgt de zeespiegel en hebben we vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Rijkswaterstaat en provincie Fryslân hebben de waterkering daarom weer klaar gemaakt voor de toekomst.

Nautische en statische objecten

Het complete renovatieproject bestond uit vijf nautische objecten en vier statische objecten. In Den Oever gaat het om een nieuw gebouwde keersluis en het Spuimiddel, waarvan drie bestaande spuigroepen gerenoveerd werden, twee spuigroepen nieuw gebouwd werden en twee nieuwe pompgemalen. In Kornwerdwerzand kwam een nieuwe keersluis, werden drie bestaande spuigroepen gerenoveerd en een VisMigratieRivier. Bij de statische objecten ging het om de ophoging van de gehele dijk; het versterken van dammen en havens, het wegennet (A7) en de uitbreiding van de beveiliging van bedienposten/terrein.

Functioneel en technisch ontwerp

Soltegro heeft samen met Levvel het functioneel en technisch ontwerp opgesteld. De inrichting- en ontwerpprincipes zijn op basis van onze Systems Engineering-aanpak opgezet en in Enterpise Architect (EA) gemodelleerd. We adviseerden over de ontwerpprocessen en de inrichting van de projectomgeving. Daarnaast hebben we onderaannemers begeleid in het SE-proces en bij het vastleggen van het ontwerp in EA, inclusief documentgeneratie.

Naast het advies over de ontwerpprocessen en de inrichting van de projectomgeving hebben we ook onderaannemers begeleid.

Om een goed inzicht te geven in de toekomstige omstandigheden, hebben wij de Virtuele Afsluitdijk gebouwd. Dit is een virtuele representatie van de bestaande omgeving met daarin de nieuwe watermanagement- en veiligheidsobjecten, zoals de keer- en spuisluizen en vismigratierivier. De virtuele sluizen, deuren en keringen werken en zijn bestuurbaar. Via een aantal scenario’s kan de werking van het systeem en het gedrag van de industriële automatisering worden aangetoond. Met de scenario’s zijn hoogwatersituaties na te bootsten, zodat een operator dit kan trainen en duidelijk wordt wat de effecten van zijn handelingen zijn. Via een overzichtsscherm kan in deze virtuele wereld worden meegekeken.

Om te komen tot een goed overzicht van het CCTV-cameraplan en te checken of het voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, is het cameraplan getoetst en gevalideerd met onze Camera Assessor. Zo wordt duidelijk gemaakt of de zichtlijnen van de camera’s de gehele sluis bestrijken en niet door andere elementen worden gehinderd.

Een virtuele representatie van de bestaande omgeving met daarin de nieuwe watermanagement- en veiligheidsobjecten

Projectinformatie

ProjectVersterking en vernieuwing Afsluitdijk
WerkzaamhedenBouw Virtuele Afsluitdijk
OpdrachtgeverLevvel  | Rijkswaterstaat
Looptijd2011 – 2023

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Hoe kunnen we je helpen?

Heb je interesse in een samenwerking met Soltegro? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek.