Over Soltegro

We staan voor enorme uitdagingen als het gaat om de vervanging, vernieuwing en verduurzaming van onze civiele infrastructuur en het toekomstbestendig maken van de energievoorziening. Met onze mensen en onze unieke aanpak pakken we die uitdagingen op en maken we verschil.

Samen maken we het verschil

De grootste toegevoegde waarde zit in onze samenwerking met opdrachtgevers. Samen komen we verder, dat is onze stellige overtuiging. De meeste impact maken we als we in co-creatie uitdagingen oppakken. Intensief samenwerken, veelvuldig kennis delen en van elkaar leren. En bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium in de ontwikkelingsfase als partners met elkaar om de tafel gaan.

Waarom kies je voor Soltegro?

Wij zijn ervan overtuigd dat digitalisering, standaardisering en structurering dé manier is om complexe projecten succesvol te realiseren en kennis en kwaliteit aantoonbaar te waarborgen gedurende de gehele life cycle van een infra- of energieasset.

We gaan verder

Onze aanpak gaat vérder. De basis wordt gevormd door een pragmatische toepassing van bewezen theorieën uit de systems engineering-methodiek, aangevuld met inzichten en principes uit de software- en information engineering. Daarbij kun je gebruik maken van gebruiksvriendelijke digitale tooling en een team van zeer ervaren professionals.

Innovatie is key

Een van de fundamenten onder onze succesvolle aanpak is innovatie. Slimme oplossingen zijn cruciaal de grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Daarom denken wij out-of-the-box om tot duurzame oplossingen te komen. Met de praktische uitdagingen van opdrachtgevers altijd als uitgangspunt.

We kijken ver vooruit

In onze wereld is het cruciaal om op tijd te beginnen en ver vooruit te kijken. Dat doen we dus ook. Daarbij gaan we altijd voor langdurige strategische samenwerkingen. Zo willen we samen impact maken – nu én straks.

Gewoon een fijne club mensen

Deskundig, betrouwbaar en prettig om mee samen te werken en samen te innoveren. Op ons kun je rekenen! Ook dat zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

Als organisatie zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaam en verantwoord ondernemen is dan ook een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Op een transparante en integere wijze helpen we onze klanten met het effectief realiseren van hun doelstellingen.

We zetten in op mentale en fysieke fitheid bij onze medewerkers en op allerlei manieren zorgen we voor CO2-reductie. Soltegro is gecertificeerd op niveau 5 op de CO2-prestatieladder. Verder hebben we diverse mooie groene projecten gesponsord, zoals het TU Delft Solar Boat Team, het TU Delft Hydro Motion Team en Stichting De Noordzee. We zijn nu op zoek naar een nieuw groen project dat een goede injectie kan gebruiken.

Soltegro is onderdeel van TBI, een groep van techniek-, bouw- en infra-ondernemingen met hart voor de maatschappij. Twintig bedrijven die samen én los van elkaar de toekomst maken en onze leefomgeving op duurzame wijze vernieuwen, inrichten en onderhouden. Dankzij onze inbedding in TBI kunnen we kennis delen, efficiënt samenwerken en integrale (project)benadering bieden. En dat levert veel op: innovatie, slagkracht en synergie. 

Onze certificeringen

Soltegro stelt hoge standaarden aan haar bedrijfsvoering en dienstverlening. Onze certificeringen benadrukken dit. Naast ISO9001:2015 en ISO27001:2022 is Soltegro sinds 2017 gecertificeerd op het hoogste niveau (5) op de CO2-prestatieladder.

Hoe kunnen we je helpen?

Ontdek vandaag nog de innovatieve oplossingen en toonaangevende dienstverlening van Soltegro. Neem contact op voor een op maat gemaakt advies