Soltegro gaat verder

Op basis van de gedegen kennis van onze ca. 40 medewerkers en onze jarenlange ervaring, hebben wij een effectieve aanpak ontwikkeld om het verschil te maken bij complexe infra- en energieprojecten. De Soltegro-aanpak is gebaseerd op vijf fundamenten.

  • Digitalisering
  • Standaardisering
  • Structurering
  • Innovatie
  • Samenwerking

Digitalisering

Wij maken informatie optimaal beschikbaar voor alle stakeholders en in elke fase van de life cycle van een systeem. Daarbij maken we gebruik van modellen. Dit maakt dat je kunt automatiseren en checken of alle taken zijn volbracht. Daarom streven wij ernaar om informatie zoveel mogelijk te digitaliseren. We maken zoveel mogelijk gebruik van tools en kijken zowel binnen als over de disciplinaire grenzen heen, ook in de onderhoudsfase. Zo werken we niet alleen slimmer, maar ook vele malen efficiënter.

Digitalisering

Wij maken informatie optimaal beschikbaar voor alle stakeholders en in elke fase van de life cycle van een systeem. Daarbij maken we gebruik van modellen. Dit maakt dat je kunt automatiseren en checken of alle taken zijn volbracht. Daarom streven wij ernaar om informatie zoveel mogelijk te digitaliseren. We maken zoveel mogelijk gebruik van tools en kijken zowel binnen als over de disciplinaire grenzen heen, ook in de onderhoudsfase. Zo werken we niet alleen slimmer, maar ook vele malen efficiënter.

Standaardisering

Door bibliotheken te bouwen en herhaalbare oplossingen te ontwikkelen, standaardiseren we processen met voorspelbare resultaten. Hiermee kunnen we enorm veel engineeringsuren besparen en beperken we de faalkosten. We hebben veel ervaring in het vertalen van specifieke wensen naar generieke oplossingen met oog voor toekomstvastheid, uitbreidbaarheid en onderhoud.

Standaardisering

Door bibliotheken te bouwen en herhaalbare oplossingen te ontwikkelen, standaardiseren we processen met voorspelbare resultaten. Hiermee kunnen we enorm veel engineeringsuren besparen en beperken we de faalkosten. We hebben veel ervaring in het vertalen van specifieke wensen naar generieke oplossingen met oog voor toekomstvastheid, uitbreidbaarheid en onderhoud.

Structurering

De hoeveelheid documenten is al in de tenderfase enorm. Zodra het om uitvoering gaat, stijgt dit aantal tot tienduizenden documenten. Om alle inhoud en documenten te kunnen managen, is structurering en top down organisatie noodzakelijk. Wij ontleden en decomponeren elk project, brengen alles in kaart en zorgen voor behapbare onderdelen via een document of model based omgeving. We zorgen voor consistentie in de ontwerpen en traceerbaarheid van de eisen. Dit zijn zeer belangrijke aspecten om de aantoonbaarheid richting de opdrachtgever te borgen.

Structurering

De hoeveelheid documenten is al in de tenderfase enorm. Zodra het om uitvoering gaat, stijgt dit aantal tot tienduizenden documenten. Om alle inhoud en documenten te kunnen managen, is structurering en top down organisatie noodzakelijk. Wij ontleden en decomponeren elk project, brengen alles in kaart en zorgen voor behapbare onderdelen via een document of model based omgeving. We zorgen voor consistentie in de ontwerpen en traceerbaarheid van de eisen. Dit zijn zeer belangrijke aspecten om de aantoonbaarheid richting de opdrachtgever te borgen.

Innovatie

De wereld wordt alsmaar complexer en dat geldt zeker voor infra- energieprojecten. Innovatie is de sleutel om deze projecten beheersbaar te houden. Mede doordat wij onderdeel zijn van TBI beschikken we over heel veel kennis over techniek, bouw en infra. Met onze achtergrond voegen we daar softwarekennis aan toe. De bundeling van deze kennisgebieden, zorgt voor een onderlinge versterking. Door open te staan voor innovatie en out-of-the box te durven denken, komen we tot een duurzame oplossing voor elke uitdaging in infra en energie.

Innovatie

De wereld wordt alsmaar complexer en dat geldt zeker voor infra- energieprojecten. Innovatie is de sleutel om deze projecten beheersbaar te houden. Mede doordat wij onderdeel zijn van TBI beschikken we over heel veel kennis over techniek, bouw en infra. Met onze achtergrond voegen we daar softwarekennis aan toe. De bundeling van deze kennisgebieden, zorgt voor een onderlinge versterking. Door open te staan voor innovatie en out-of-the box te durven denken, komen we tot een duurzame oplossing voor elke uitdaging in infra en energie.

Samenwerking

Samen komen we verder, dat is onze stellige overtuiging. We opereren altijd in een multidisciplinaire omgeving, laten graag grenzen los en hebben een intrinsieke motivatie om altijd te verbeteren. De meeste impact maken we als we in co-creatie met partners en opdrachtgevers complexe uitdagingen oppakken. Intensief samenwerken, maar ook veelvuldig kennis delen en van elkaar leren. En bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium in de ontwikkelingsfase als partners met elkaar om de tafel gaan.

Samenwerking

Samen komen we verder, dat is onze stellige overtuiging. We opereren altijd in een multidisciplinaire omgeving, laten graag grenzen los en hebben een intrinsieke motivatie om altijd te verbeteren. De meeste impact maken we als we in co-creatie met partners en opdrachtgevers complexe uitdagingen oppakken. Intensief samenwerken, maar ook veelvuldig kennis delen en van elkaar leren. En bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium in de ontwikkelingsfase als partners met elkaar om de tafel gaan.

Wil je meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag meer over de Soltegro-aanpak.