De Groene Boog

In het project De Groene Boog komen diverse disciplines van Soltegro tot hun recht. Zo maakten we op basis van Model Based Systems Engineering een helder ontwerp voor de systeemarchitectuur van dit omvangrijke project. Daarnaast ontwikkelden we voor De Groene Boog een opleidings- en trainingssysteem en zorgden we voor uitgebreide mogelijkheden om virtueel te testen.

Over De Groene Boog

Consortium De Groene Boog legt een nieuwe duurzame snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Ontwerp systeemarchitectuur

Op basis van onze Model Based Systems Engineering-ontwerpaanpak hebben we een helder ontwerp gemaakt, waarin de systeemarchitectuur van dit project is beschreven. Dit is gebeurd op basis van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) en de specifieke eisen voor de A16/A13. Onze werkzaamheden binnen dit project omvatten onder andere:

  • Opstellen System(s) Requirements
  • Functioneel ontwerp: beheersbaar, traceerbaar en aantoonbaar uitwerken van de functioneel onderdelen van het ontwerp (VO DO, UO en alle testproducten)
  • Borgen van de integraliteit functionaliteit
  • Uitwerken van de testplannen en protocollen
  • Ondersteunen/realiseren van het uitvoeringsontwerp
  • Eisenvalidatie

Opleidings- en trainingssysteem

Met een opleidings- en trainingssysteem kunnen de wegverkeersleiders vroegtijdig getraind worden voor het bedienen van de tunnel. Het virtuele opleidings- en trainingssysteem voor De Groene Boog ontwikkelden we met ons Digitale Twin Platform. We hebben gezorgd voor een zo exact mogelijke virtuele weergave van de werkelijke situatie. Het opleiden kan hierdoor zo realistisch mogelijk plaatsvinden. Operationele processen vanuit de eisenspecificatie zijn geïmplementeerd in het OTS en getransformeerd tot scenario’s, zoals een brand of aanrijding met letsel. Hierbij wordt duidelijk wat er in die gevallen allemaal moet gebeuren, terwijl de wegverkeersleider via camerabeelden alles nauwkeurig kan volgen.

We hebben gezorgd voor een zo exact mogelijke virtuele weergave van de werkelijke situatie.

Om de duurzame snelweg optimaal virtueel te kunnen testen, hebben we in opdracht van De Groene Boog een digitale tweeling ontwikkeld van het gehele tracé en de tunnel. De BIM-modellen en ontwerpdocumentatie vormden het uitgangspunt voor het maken van deze virtuele wereld. We hebben ons Digitale Tweeling Platform ingezet om vroegtijdig virtueel testen mogelijk te maken. Dit geeft al vroeg in het project inzicht in de aantoonbare correcte werking van het systeem en verkleint risico’s in de planning voor openstelling en faalkosten achteraf.

In de voorlopig ontwerpfase (VO) is de digitale tweeling ingezet om de EMVI-plannen te verifiëren en te testen. In de detailontwerpfase (DO) is het virtuele gedrag in de digitale tweeling verder uitgewerkt. Ook is er een koppeling gemaakt met het werkelijke besturingssysteem van de tunnel. Vanaf dat moment werd de werking van werkelijke besturingssysteem van de tunnel virtueel getest door de digitale tweeling.

De software van de tunnel is verbeterd en bevat minder fouten, waardoor de tunnel veiliger is.

Cameraverificatie en ondersteuning bij communicatie

In de uitvoeringsontwerpfase (UO) is de koppeling gebruikt om vroegtijdig alle systeemtesten uit te voeren. Voor de daadwerkelijke aanleg is elke installatie virtueel getest en geverifieerd. De software van de tunnel is hierdoor verbeterd en bevat minder fouten, waardoor de tunnel veiliger is. Naast het virtueel testen van alle systemen en installaties, wordt de digitale tweeling ook ingezet bij het simuleren van CCTV-camera’s en voor de ondersteuning van de communicatie.

Projectinformatie

ProjectDe Groene Boog
WerkzaamhedenOntwerp systeemarchitectuur, OTS en digital twin
OpdrachtgeverConsortium De Groene Boog
Looptijd2018 – 2024

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Rem commodi laudantium eum internos fuga et voluptates velit et voluptas assumenda et consequatur dolorem eum vitae rerum sit deserunt architecto. Quo obcaecati illum et doloribus veniam vel repellendus illum ut dolorum soluta 33 architecto obcaecati qui dolor dolores. Non autem voluptas qui ducimus dolores sit eaque enim. Qui natus quod sed earum repellat aut consectetur porro.

Hoe kunnen we je helpen?

Heb je interesse in een samenwerking met Soltegro? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek.