Over Soltegro
SIMPLIFY COMPLEXITY
1
Wij zijn een automatiserings- én ingenieursbureau.
Specialist in het integraal en multidisciplinair ontwerpen van systemen.

Met uw bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt leveren onze integratie engineers oplossingen voor uw bedrijfskritische toepassingen. Met onze aanpak, kennis en ervaring dichten wij het gat tussen software engineering en de “harde” engineeringsdisciplines. We leveren betrouwbare integrale oplossingen voor uw vraagstukken en zorgen voor een naadloze integratie van automatisering, werktuigbouw en elektrotechniek.

Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar.
Multidisciplinaire projecten worden mede met onze expertise beheersbaar uitgevoerd en gestroomlijnd. Centraal staan de hoge eisen die onze klanten stellen aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van hun bedrijfskritische systemen. Door technische kennis, domeinkennis en de juiste integratieaanpak te combineren, leveren wij juist dat onderscheidend vermogen.

ONZE AANPAK
1
WENSEN & EISEN

Alle wensen en eisen worden geanalyseerd. Essentiële vragen halen we bij de start van een project boven water. Wat moet bijvoorbeeld de betrouwbaarheid dan wel beschikbaarheid van de oplossing zijn? Welke interactie hebben verschillende systeemdelen met elkaar en de keten? Zo behandelen we alle mogelijke scenario’s.

FUNCTIONEEL SYSTEEM

Alle eigenschappen van de oplossing worden gedefinieerd en samengevoegd tot een functioneel systeem. Dit systeem bestaat uit meerdere disciplines, waaronder hard- en software. Belangrijk is ook dat op basis van de vorige stappen het systeem maakbaar, volledig en testbaar is.

BEHEERSBAAR

Door al helemaal in het begin alle wensen en eisen zichtbaar te maken én als vertrekpunt te nemen, komen we tot oplossingen die je anders niet had gezien.
Zo maken wij een complex project overzichtelijk en beheersbaar.

MAAR OOK…
1
VOLDOET AAN ALLE EISEN

Het resultaat van onze uniforme, integrale aanpak is dat we een systeem leveren wat precies doet wat het zou moeten doen.

OP TIJD

Door onze open en transparante manier van communiceren onderhouden we een intensieve samenwerking met de klant en leveren we op tijd..

BINNEN BUDGET

Met onze eigen aanpak voor integraal ontwerpen en uitvoeren van multidisciplinaire projecten zijn we ook in staat projecten binnen budget af te ronden.