Scroll Top
Over Soltegro
SIMPLIFY COMPLEXITY
1
Engineering & Automatisering.
Specialist in het integraal en multidisciplinair ontwerpen van systemen EN SOFTWARE.

Met uw bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt leveren onze integratie engineers oplossingen voor uw bedrijfskritische toepassingen. Met onze aanpak, kennis en ervaring dichten wij het gat tussen software engineering en de “harde” engineeringsdisciplines. We leveren betrouwbare integrale oplossingen voor uw vraagstukken en zorgen voor een naadloze integratie van automatisering, werktuigbouw en elektrotechniek.

Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar. Multidisciplinaire projecten worden met onze expertise beheersbaar uitgevoerd. Centraal staan de hoge eisen die onze klanten stellen aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Door technische kennis, domeinkennis en de juiste integratieaanpak te combineren, leveren wij dat onderscheidend vermogen, waardoor uw project volgens eisen, op tijd en binnen budget gerealiseerd wordt.

ONZE AANPAK
1
WENSEN & EISEN

Alle wensen en eisen worden geanalyseerd. Essentiële vragen halen we bij de start van een project boven water. Wat moet bijvoorbeeld de betrouwbaarheid dan wel beschikbaarheid van de oplossing zijn? Welke interactie hebben verschillende systeemdelen met elkaar en de keten? Zo behandelen we alle mogelijke scenario’s.

FUNCTIONEEL SYSTEEM

Alle eigenschappen van de oplossing worden gedefinieerd en samengevoegd tot een functioneel systeem. Dit systeem bestaat uit meerdere disciplines, waaronder hard- en software. Belangrijk is ook dat op basis van de vorige stappen het systeem maakbaar, volledig en testbaar is.

BEHEERSBAAR

Door al helemaal in het begin alle wensen en eisen zichtbaar te maken én als vertrekpunt te nemen, komen we tot oplossingen die je anders niet had gezien. Zo maken wij een complex project overzichtelijk en beheersbaar.

MAAR OOK…
1
VOLDOET AAN ALLE EISEN

Het resultaat van onze uniforme, integrale aanpak is dat we een systeem leveren wat precies doet wat het zou moeten doen.

OP TIJD

Door onze open en transparante manier van communiceren onderhouden we een intensieve samenwerking met de klant en leveren we op tijd.

BINNEN BUDGET

Met onze eigen aanpak voor integraal ontwerpen en uitvoeren van multidisciplinaire projecten zijn we ook in staat projecten binnen budget af te ronden.

Het Soltegro-TEAM
1
Harry Halman
Directeur
Franc Fouchier
Directeur Business and Technology
André Stehouwer
Technical Manager
Khalil El Bakari
Manager Business Unit Energy
Rob Reuvers
Project Manager & Systems Architect
Sjors Both
Business Development Manager
Tjeerd Janssen
Secundair Engineer
Roy Lobbezoo
Hardware & Software Engineer
Nirish Alakhramsing
Software Engineer
Menno Vogel
Systems Engineer
Jelmer ter Braake
Systems Architect
David Spelier
Marketing & Communicatie
Robert van Egmond
Systems Engineer
Menno Lodder
Software Architect
Bartel Meijers
Systems Engineer
Bert Bosch
Projectmanager & Software Engineer
Rob de Jong
Systems Architect
Chloë Breda
Frontoffice Medewerker
Dennis Koops
Consultant
Daeny ter Horst
Primair Engineer
Shkenca Gash
Engineer Hoogspanningstechniek
Jan Pieter Mars
Software Engineer
Roel Favier
Project Manager & Lead Engineer
Natalie van de Weg
Secretariaat
Wim Schelling
Systems Engineer
Ronald Bugter
RAMS Manager
Mark Croonenberg
Project Manager
Julian van Marion
Systems Engineer
Robin Rijkers
Technical Manager

Certificeringen
1

Soltegro stelt hoge standaarden voor haar bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit onderstrepen we met certificeringen. Naast ISO9001 en ISO27001 is Soltegro sinds 2017 gecertificeerd op het hoogste niveau (niveau 5) op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder van stichting SKAO stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

9001
27001
CO2-REDUCTIE & DUURZAAMHEID
1

 

Soltegro richt zich sterk op het principe om klanten op een transparante en integere manier te helpen met het effectief realiseren van haar doelstelling. Duurzaam ondernemen is één van onze belangrijkste speerpunten.

Duurzaamheid, Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Termen die soms lastig concreet worden als je op de rijdende trein van de grote projecten stapt. Maar als organisatie zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aarde waarop we leven en de mensen met wie we werken. Wij stimuleren onze medewerkers om zich bewust te worden van een duurzame samenleving en welke stappen daarbij horen. Hierdoor gaat bewustwording uiteindelijk over in concreet handelen.

Die doen wij onder andere door:

  • CO2-reductie met betrekking tot het gebruik van elektriciteit in onze kantoren. Met de verbouwing hebben we bewust gekozen voor het samenvoegen van kantoren en het plaatsen van lichtsensoren met aan en afwezigheidsdetectie.
  • CO2-reductie door leaseauto’s te verminderen door het stimuleren van schone mobiliteit (elektrisch rijden) en het stimuleren van flexibel werken, openbaar vervoer en fiets.
  • Reduceren van het papierverbruik. Door zo weinig mogelijk papierbakken neer te zetten en maar 1 printer dringen we het papierverbruik verder terug (digitalisering, bewust printergebruik).
  • Door op kantoor papier, plastic en restafval te scheiden zorgen we voor recycling van diverse grondstoffen.
  • Mentale en fysieke fitheid bij medewerkers. Wij geloven dat mensen zowel mentaal en fysiek fit moeten zijn om goede resultaten te boeken voor hun zelf en onze klanten. Wij ondersteunen onze medewerkers met diverse programma’s om dat zo goed mogelijk in balans te krijgen en te houden.
  • We realiseren dat we goed voor onze wereld moeten zorgen. Door projecten te sponsoren zoals het TU Delft Solar Boat Team die bijdragen aan een verduurzaming van onze aarde dragen wij ook via die weg een klein steentje bij.
  • Samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Stichting De Noordzee. Voor hun realiseerden wij een 360 graden visualisatie strandafval voor meer bewustwording bij het grote publiek.
  • CO2-prestatieladder. Soltegro is gecertificeerd op niveau 5.

Lees hier onze plannen en communicatieberichten.

Sustainable Development GOALS (SDG)
1

Soltegro ondersteunt met haar partnerships en projecten een aantal Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s of Duurzame Ontwikkel Doelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN), maar zijn er voor en door iedereen. Vanuit Soltegro vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ondersteunen we ook een aantal projecten en organisaties waaronder het TU Delft Hydro Motion Team en Stichting De Noordzee.

TU Delft Solar Boat Team

Het TU Delft Hydro Motion Team is een van de Dreamteams van de TU Delft en ontwerpt dit jaar een boot dat waterstof vaart.
Soltegro is naast donateur ook leverancier van kennis en ervaring. Samenwerken we aan dit inspirerende project om de mogelijkheden van duurzame energie voor de maritieme wereld te verkennen voor een betere wereld!

Stichting De Noordzee

In samenwerking met Stichting De Noordzee hebben we in de 360 graden visualisatie de kustlijn zo goed mogelijk gevisualiseerd om te laten zien wat er allemaal aanspoelt. Je kan de resultaten van het strandafvalonderzoek dat de stichting in opdracht van Rijkswaterstaat doet zien en beleven. Afval zoals stukken visnet, vispluis, wegwerpplastic zoals verpakkingen, flesjes, doppen, rietjes, plastic zakjes en ballonnen zie je liggen. Met deze visualisatie brengen we het afvalprobleem op een andere manier in beeld en willen we consumenten, overheden en politici activeren om actie te ondernemen voor een schone en gezonde Noordzee.

Bekijk de visualisatie >> 

En check hier de “How to-video” hoe de visualisatie precies werkt.

centrum ondergrond bouwen (COB)
1

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Soltegro onderstreept het belang van het COB en leveren daarom ook een actieve bijdrage binnen deze organisatie, want alleen door samen te werken kunnen we de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken.