Een mooi initiatief

Onlangs kondigde het Rotterdamse Havenbedrijf aan, in samenwerking met ondermeer Gasunie en Tennet, een energie-eiland in de Noordzee te gaan bouwen. Hiermee kan de Rotterdamse haven van schone energie worden voorzien.

Het energieverslindende havengebied kan hierdoor in een keer een grote bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Door van de overtollige windenergie gebruik te maken om waterstofgas te produceren wordt er (eindelijk) ook gezorgd voor een goede opslagmogelijkheid voor de overproductie van elektriciteit. Hoe mooi zou het zijn als we dit voor alle overtollige groenopgewekte elektriciteit zouden doen. Dus ook bijvoorbeeld voor de windmolenparken die zijn of worden gerealiseerd ten noorden van ons land. Het op grotere schaal produceren van waterstofgas biedt een prachtige mogelijkheid om aan de energievraag én CO2-reductie van onze mobiliteitbehoefte tegemoet te komen. De wens om in 2030 alleen nog auto’s te verkopen die geen CO2 produceren wordt dan wellicht toch haalbaar.

Met name de elektrische auto’s veroorzaken een hoge piekbelasting van het elektriciteitsdistributienetwerk in de woonwijken dat daarvoor niet geschikt is. Lokale opslag van elektriciteit wordt noodzakelijk om deze piek na de avondspits op te kunnen opvangen en de energievoorziening voor onze huizen te kunnen garanderen. Een enorme investering die, wanneer deze door de consument zelf moet worden gefinancierd, wellicht een belemmering oplevert om de overstap naar een elektrische auto te maken. Waardoor we dan uiteindelijk onze klimaatdoelstellingen niet zullen realiseren.

Met een grootschalige productie van waterstofgas gecombineerd met en gebruikmakend van het bestaande en in onbruik rakende aardgasdistributienetwerk kan snel en efficient worden overgeschakeld op waterstofgas en/of brandstofcellen voor elektrisch vervoer. Dit biedt enorme voordelen: we hoeven ons elektriciteitsdistributienetwerk niet aan te passen voor de enorme laadbehoefte van accu aangedreven auto’s, er hoeven geen vervuilende fabrieken te worden gebouwd voor de productie en recycling van accu’s, grondstof voor waterstofgas, in tegenstelling tot die voor accuproductie, is onbeperkt voor handen. Op deze manier moet het eenvoudig mogelijk zijn om vanaf 2030 alleen nog auto’s te verkopen die geen CO2 produceren. Overheid en autoindustrie moeten dan wel de handen in een slaan en de accu, in navolging van Toyota en Hyundai, verruilen voor de waterstof of brandstofcel aangedreven motor.

De North Sea Wind Power Hub is een mooi initiatief waar een aantal grote Nederlandse energieproducenten en gebruikers de handen ineen slaan om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Toch zou ik ook pleiten voor een meer gestructureerde aanpak voor het versnellen van de energietransitie in de mobiliteit. Alleen door iedereen te mobiliseren gaan we de klimaatdoelstellingen realiseren. Hopelijk pakt op korte termijn de overheid deze belangrijke regierol op.

Ik kom graag in mijn volgende blog terug op hoe verder!

Deel dit blogitem

Over Hans de Man

Algemeen Directeur bij Soltegro

Hans is algemeen directeur van Soltegro en heeft zijn ervaring opgedaan op het gebied van engineering en automatisering. Zijn doel is Soltegro marktleider te maken op het gebied van multidisciplinaire engineering en systeem integratie van projecten en systemen met hoge beschikbaarheids-, betrouwbaarheids- en veiligheidseisen. In zijn vrije tijd zeilt Hans graag, zowel in wedstrijdverband als mooie reizen met zijn familie.