De realisatie van de aansturing van de ScanRobot

Voor de afronding van mijn opleiding Technische Informatica aan de Hogeschool Rotterdam heb ik bij Soltegro een uitdagende opdracht gevonden. Mijn opdracht is om de software voor de aansturing van de ScanRobot te realiseren. Dit betreft de aansturing van alle deelcomponenten en mechanica/elektronica.

In (oude) flatgebouwen of kantoorpanden komt het veelvuldig voor dat vloeren moeten worden verwijderd, waarvoor de ruimte opgemeten moet worden. Bouwtekeningen zijn vaak verouderd of komen niet overeen met de huidige situatie. Het handmatig inmeten van de vloeren is vaak een tijdrovende en dure klus. Om dit proces efficiënter te laten verlopen is het interessant om dit te automatiseren. Een ScanRobot zou een goede oplossing kunnen zijn. 

Voor mijn afstudeerproject heb ik een Proof of Concept (PoC) gemaakt dat specifiek de aansturing van de ScanRobot omschrijft. De ScanRobot is een embedded systeem, wat inhoudt dat software ge-embed zit in het systeem, waardoor sommige componenten complexer zijn. Om een goed PoC te realiseren, heb ik veel soortgelijke elektrotechnische componenten met elkaar vergeleken. Deze lijst van componenten wordt geselecteerd op basis van vooraf opgestelde eisen. Ik ben begonnen met onderzoek naar de technisch inhoudelijke aspecten van bepaalde componenten.

Om een rijdend object te verplaatsen in een rechte lijn is het noodzakelijk een meet- en regelsysteem te implementeren. Zo is vanaf een roterend mechanisme een bepaalde vorm van feedback nodig, om hier vervolgens een conclusie uit te halen. Heeft de mechanica aan een bepaalde zijde meer weerstand? Dan moet er gecorrigeerd worden. Een meet- en regelsysteem heeft de kracht om een object waar nodig zelfstandig te corrigeren.

Door de beperkte tijd heb ik een handmatige besturing gerealiseerd. De beste keuze voor dit project is een besturing via een smartphone applicatie met Bluetooth Interface. Een gratis oplossing met veel mogelijkheden. Met het scherm van mobiele apparaten biedt de smartphone de ideale grafische gebruikersinterface voor het bedienen van een ScanRobot of soortgelijke PoC.

Voor de ScanRobot heb ik verschillende processen opgesplitst en verdeeld onder meerdere computers. Zo is bijvoorbeeld het daadwerkelijk aansturen van de scanner gescheiden van het meet- en regelsysteem. De ScanRobot heeft twee computers aan boord; een embedded computer en een hoofdcomputer. De computers zijn uitgegeven met bepaalde doelstellingen zoals externe in- en output en de ander is sneller in grafische mogelijkheden of rekenkracht.

Voor mijn afstudeerproject is de aansturing van de ScanRobot gerealiseerd, waardoor de robot die nu door een ruimte kan rijden en die inmeten. Voor een volgende stagiair of afstudeerder is het de taak om die gegevens te gebruiken om bouwtekeningen te vernieuwen en er geen handmatige inmetingen meer plaatsgevonden hoeven te worden.

“Het project viel bij mij vooral in de smaak omdat mijn liefde en ambities bij Embedded Systemen liggen. De ScanRobot is een goed voorbeeld van zo’n complex Embedded Systeem. 
Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik veel vrijheid ervaren. Soltegro heeft mij vrij gelaten in het maken van verschillende keuzes, mits er natuurlijk goed onderzoek aan vooraf ging. 

Mijn project bestond uit drie onderdelen. Door deze deelsystemen werd het project complex. Een groot leerdoel voor mij was het integraal beheren van een project. Soltegro heeft mij veel handvaten gegeven om een complex project op de juiste manier te organiseren, beheren en realiseren. Een belangrijk leerpunt voor mij is dat het aanwezig zijn van organisatorische skills fundamenteel is anders is een project gedoemd te mislukken.

Naast projectinhoudelijke zaken biedt Soltegro een fijne sfeer met een goede balans van formaliteit en informaliteit.
Na mijn afstuderen heb ik een baan aangeboden gekregen en ben ik direct aan de slag gegaan als junior software engineer.”

Deel dit blogitem

Over Richard den Besten

Junior software engineer bij Soltegro

Na mijn opleiding Technische Informatica aan de Hogeshool in Rotterdam ben ik bij Soltegro aan de slag gegaan als junior software engineer. In deze uitdagende baan leer ik veel over het uitvoeren van complexe projecten en embedded systemen.