UPDATES

Het automatisch omzetten van modellen naar documenten

Op ons werkterrein wordt de methode Modelgebaseerde systems engineering (MBSE) vaak toegepast. MBSE is een methodologie die wordt ingezet om complexe systemen te beschrijven met daarbij domeinmodellen in plaats... Lees meer >

Renovatieslag biedt kansen voor verduurzaming tunnels

Er is een enorme renovatie taak en er staan een groot aantal nieuwe tunnelprojecten gepland tussen nu en 2025. In combinatie met de sterke groei van mobiliteit en urbanisatie, biedt dit... Lees meer >

De energietransitie en de netbalans

De afgelopen tijd heeft u op deze site enkele publicaties kunnen lezen over de energietransitie en de gevolgen daarvan voor ons allemaal. U begrijpt dat dit een onderwerp is wat... Lees meer >

De versnelling van de verandering

“De enige constante die we nog kennen in deze wereld is de snelheid van de verandering”. Deze uitspraak hoor ik vaak uit de mond van mensen om mij... Lees meer >

Een mooi initiatief

Onlangs kondigde het Rotterdamse Havenbedrijf aan, in samenwerking met ondermeer Gasunie en Tennet, een energie-eiland in de Noordzee te gaan bouwen. Hiermee kan de Rotterdamse haven van schone energie worden... Lees meer >