UPDATES

Energietransitie in drie dimensies

Op donderdag 15 november jl. stonden de presentaties in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam centraal rondom de energietransitie. Wat zijn de sociale, economische én technische aspecten van de energietransitie?... Lees meer >

Een mooi initiatief

Onlangs kondigde het Rotterdamse Havenbedrijf aan, in samenwerking met ondermeer Gasunie en Tennet, een energie-eiland in de Noordzee te gaan bouwen. Hiermee kan de Rotterdamse haven van schone energie worden... Lees meer >

Is Virtual reality in onze wereld vooralsnog een virtuele werkelijkheid?

Virtual reality wordt in veel bedrijfstakken gezien als een waardevolle aanvulling op bestaande specificatie- en ontwerpmethoden. Maar levert VR daarmee ook de juiste toegevoegde waarde? Is het beoogde resultaat aantoonbaar?... Lees meer >

De (ir-)relevantie van tooling in Systems Engineering

Leveranciers overspoelen op dit moment de markt met allerlei mooie en minder mooie tools waarvan zij beloven dat deze “de faalkosten en voorspelbaarheid door middel van een integrale ontwerp... Lees meer >

Mentale en sportieve training in het ‘balanced teams’ programma

Teambuilding, zeker in een organisatie als Soltegro waarbij wij projecten in teamverband uitvoeren, is dit onderwerp een essentieel onderdeel van onze trainingen en opleidingen. Communicatieve vaardigheden, onderlinge betrokkenheid en samenwerking... Lees meer >