Scroll Top

Trots op ons werk

Wat een mooi filmpje over het Programma Sluizen van Rijkwaterstaat. En trots dat Soltegro al bij 3 sluizen actief betrokken is geweest. Variërend van Systeemarchitectuur, het integraal ontwerp tot het PrestatieMeetSysteem (PMS). Dit systeem legt de prestatie vast van de opdrachtnemer inclusief de bewijsvoering of er aan de relevante eisen uit het DBFM contract wordt voldaan en de beoogde functie vervuld.