Scroll Top

Testen van het opleidings- en trainingssysteem van de Rijnlandroute met behulp van de Digitale Tweeling

Vorige week zijn de fabriekstesten (FAT) uitgevoerd van het opleidings- en trainingssysteem (OTS) van de Corbulotunnel, onderdeel van de RijnlandRoute die aannemerscombinatie Comol5 realiseert in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Hiervoor zijn vanuit de opdrachtgever Maikel Balster (testmanager) en Adger Timmer en Rob Steens (coördinerend wegverkeersleiders) aangeschoven op het kantoor van Soltegro, die in opdracht van Comol5 het opleidings- en trainingssysteem (OTS) maakt.

Valideren en verifiëren van de overeengekomen functionaliteit
Doel van deze testfase is het valideren en verifiëren van de overeengekomen functionaliteit van het systeem. Uniek is dat voor het testen van het OTS gebruik wordt gemaakt van de digitale tweeling van het te realiseren object. Doordat iedereen in deze virtuele wereld real-time kan zien wat er gebeurt, wordt het opleiden en trainen levensecht. “Dit biedt enorm veel toegevoegde waarde ten opzichte van een reguliere FAT, doordat je diverse scenario’s kunt afspelen en direct ziet wat het gevolg is van het handelen van een wegverkeersleider. Dit is alsof we in de werkelijke tunnel de testen kunnen uitvoeren.”

Omdat de bouw van de tunnel en de dienstgebouwen nog in volle gang is, is gekozen voor het opbouwen van het OTS op het kantoor van Soltegro. Op deze locatie kunnen de functionele testen al volledig worden afgerond zonder dat de installaties in de tunnel operationeel hoeven te zijn. Door het betrekken van de opdrachtgever en eindgebruiker bij deze tests kunnen we bevindingen vroegtijdig identificeren en oplossen.

De digitale tweeling die gebruikt wordt voor het OTS is een doorontwikkeling van hetgeen voor de virtuele testen (iFAT) van de tunneltechnische installaties (TTI) is gebruikt. Op deze manier is hetzelfde platform in meerdere fases van het project relevant en van toegevoegde waarde.

Soltegro werkt in opdracht voor het consortium Comol5
Croonwolter&dros | Mobilis  | VINCI Construction | DEME Group | Provincie Zuid-Holland