EA-plugin

demo_358x358

Het automatisch omzetten van modellen naar documenten

Op ons werkterrein wordt de methode Modelgebaseerde systems engineering (MBSE) vaak toegepast. MBSE is een methodologie die wordt ingezet om complexe systemen te beschrijven met daarbij domeinmodellen in plaats van document-gebaseerde als het primaire middel voor informatie-uitwisseling.