Scroll Top

Stichting De Noordzee

Dit jaar is Soltegro een partnership aangegaan met Stichting De Noordzee, waarin zij haar kennis en ervaring inzet om de stichting te ondersteunen in één van haar projecten.
INZET VAN KENNIS EN ERVARING VOOR STICHTING DE NOORD­ZEE

1

Dit jaar is Soltegro een partnership aangegaan met Stichting De Noordzee, waarin zij haar kennis en ervaring inzet om de stich­ting te onder­steunen in één van haar projecten. Na een paar brainstorm­­sessies kwam hier de re­alisatie van een visualisatie van strand­afval uit. Waarom kiest Soltegro voor Stichting De Noord­zee als maat­schap­pelijke partner, waar vullen ze elkaar aan en hoe wordt de visualisatie ingezet? Hans de Man, algemeen directeur van Soltegro en Marijke Boonstra, project­leider Schone Zee bij Stichting De Noordzee gaan samen in gesprek.
Partnership

Soltegro richt zich op het principe om klanten op een transparante en integere manier te helpen met het effectief realiseren van hun doel­stel­lingen. Duurzaam ondernemen is één van onze speerpunten. Hans: “Als organisatie zijn wij ons bewust van onze maat­schap­pelijke ve­rant­­woor­­de­­lijk­­heid. Wij stimuleren onze medewerkers om zich bewust te worden van een duurzame samen­leving en welke stappen daarbij horen om het verschil te maken. Hierdoor gaat bewust­­wording uit­eindelijk over in concreet handelen.”

Stichting De Noordzee is een maat­schap­pelijke organisatie en streeft naar een schone en gezonde Noordzee voor natuur en mens. Een zee met een goed fun­ctio­ne­rend ecosysteem dat invloeden van buiten veerkrachtig opvangt.

Medewerkers van Soltegro hebben vorig jaar aangegeven bij welke Sustainable Development Goals (SDG) zij aan­­­kno­pings­­pun­ten zien. De be­­lang­­rijk­ste zijn Duurzame en betaalbare energie, Klimaat­verandering aan­pakken en goed onderwijs. Daarbij vindt Soltegro het belangrijk dat er projecten worden ondersteund waarbij ook kennis en ervaring van medewerkers wordt ingezet.

Marijke: “Wij vinden dat de Noordzee duurzaam gebruikt moet worden. Dat betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan. Zo kunnen ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee en haar natuur genieten.”

Visualisatie

Marijke: “Wij doen als Stichting De Noordzee al meer dan vijftien jaar onderzoek naar strand­afval in opdracht van Rijkswaterstaat Daardoor weten we precies wat er voor afval op het strand aan­spoelt en wordt achter­gelaten. De resultaten van het onderzoek worden ge­ana­lyseerd en ge­rapporteerd aan Rijkswaterstaat. Ook gebruiken we de gegevens voor publieke campagnes voor de aanpak van strandafval. We gebruiken verschillende communicatie­middelen voor onze campagnes waaronder rapportages, video’s en infographics. De Noordzeekust is een populaire plek voor een mooie strandwandeling of een duik in zee in het zomerseizoen. Wel blijft de kust voor velen een een­malig uitje elk jaar en realiseert men zich niet hoeveel en wat voor afval er op de stranden ligt. De vraag is – hoe brengen we het strand en de Noordzee dichterbij voor de gemiddelde Nederlander?    

Samen met Soltegro kwam al snel de realisatie van een 360 graden strand­visualisatie als idee. Door de kustlijn zo goed mogelijk te visualiseren en te laten zien wat er allemaal aan­spoelt, kun je de resultaten van het strand­afval­onderzoek zien en beleven. Afval zoals stukken visnet, vispluis, wegwerpplastic zoals verpakkingen, flesjes, doppen, rietjes, plastic zakjes en ballonnen zie je liggen. Met deze visualisatie brengen we het afval­­probleem op een andere manier in beeld en willen we consumenten, overheden en politici activeren om actie te ondernemen voor een schone en gezonde Noordzee.

Bekijk hier de visualisatie van het strandafval >>

En check hier de “How to-video” hoe de visualisatie precies werkt.

Marijke: “Wij vinden dat de Noordzee duurzaam gebruikt moet worden. Dat betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan. Zo kunnen ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee en haar natuur genieten.”

Visualisatie

Marijke: “Wij doen als Stichting De Noordzee al meer dan vijftien jaaronderzoek naar strandafval in opdracht van Rijkswaterstaat Daardoor weten we precies wat er voor afval op het strand aanspoelt en wordt achtergelaten. De resultaten van het onderzoek worden geanalyseerd en gerapporteerd aan Rijkswaterstaat. Ook gebruiken we de gegevens voor publieke campagnes voor de aanpak van strandafval. We gebruiken verschillende communicatiemiddelen voor onze campagnes waaronder rapportages, video’s en infographics. De Noordzeekust is een populaire plek voor een mooie strandwandeling of een duik in zee in het zomerseizoen. Wel blijft de kust voor velen een eenmalig uitje elk jaar en realiseert men zich niet hoeveel en wat voor afval er op de stranden ligt. De vraag is – hoe brengen we het strand en de Noordzee dichterbij voor de gemiddelde Nederlander?    

Samen met Soltegro kwam al snel de realisatie van een 360 graden strandvisualisatie als idee. Door de kustlijn zo goed mogelijk te visualiseren en te laten zien wat er allemaal aanspoelt, kun je de resultaten van het strandafvalonderzoek zien en beleven. Afval zoals stukken visnet, vispluis, wegwerpplastic zoals verpakkingen, flesjes, doppen, rietjes, plastic zakjes en ballonnen zie je liggen. Met deze visualisatie brengen we het afvalprobleem op een andere manier in beeld en willen we consumenten, overheden en politici activeren om actie te ondernemen voor een schone en gezonde Noordzee.

Eigen verantwoordelijkheid

Hans: “Ik vind het een aanvulling dat onze collega’s tijd en energie stoppen in een project waarmee we de bewust­wording van afval en plastic bij diverse doelgroepen kunnen vergroten. Het zijn niet alleen de bezoekers op een strand maar ook de visserij heeft een belangrijke taak om zorgvuldiger om te gaan met afval.”

Marijke vult aan: “Met deze visualisatie spreken we de iedereen aan op hun verantwoordelijkheid en pleiten wij voor aanpak bij de bron. Uit ons onderzoek blijkt dat op elke 100 meter van het Noordzeestrand 360 stukken afval liggen, waarvan 81 wegwerpplastic. Deze aantallen moeten echt omlaag. Daar maken wij ons hard voor. Zo hebben wij de afgelopen jaren bij­voor­beeld veel campagne gevoerd om gemeentes beleid te laten opstellen tegen het op­laten van bal­lon­nen. Door voor alternatieven te kiezen, komen de ballon­resten en linten niet meer in zee terecht. Daarnaast is Stichting De Noordzee een groot voorstander van het in­voeren van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes en snelle invoering van de Europese richtlijn voor wegwerpplastic en vistuig (lees hier meer) .

Soltegro is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat wil bijdragen aan de oplossing van dit maat­schappelijke probleem. Met deze visualisatie kunnen we een nog groter publiek bereiken en bewust maken van de afval­problematiek in zee en op het strand.

Meer weten over het werk van Stichting De Noordzee?

Ga naar: www.noordzee.nl

Soltegro is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat wil bijdragen aan de oplossing van dit maat­schappelijke probleem. Met deze visualisatie kunnen we een nog groter publiek bereiken en bewust maken van de afval­problematiek in zee en op het strand.

Meer weten over het werk van Stichting De Noordzee?

Ga naar: www.noordzee.nl