Scroll Top

Soltegro’s future use of systems engineering

Soltegro’s future use of systems engineering

Soltegro werkt al vele jaren met de systems engineering (SE) en model based systems engineering (MBSE) methoden in haar projecten. Hiermee wordt geborgd dat alle aspecten die vanuit de eisen aan het systeem worden gesteld ook consistent en volledig meegenomen worden in het totale ontwerp.

Dat systemen steeds complexer worden en er meer functionaliteit en connectiviteit van verwacht wordt, is over het algemeen wel bekend. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met steeds strengere milieu wet- en regelgeving en aspecten zoals cybersecurity, elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid. Door deze complexiteit is het systeem als één geheel voor een mens niet meer te overzien. De enige oplossing is om het ontwerp gestructureerd en gecontroleerd vast te leggen met een modelgebaseerde methode (MBSE). Op papier is het simpelweg niet meer te doen. 

Binnen SE worden complexe systemen opgedeeld in kleine – én beheersbare – onderdelen.  Het is zeer wenselijk om meer gebruik te maken van meerdere databronnen. Hierbij worden diverse databases gebruikt om tot een gecontroleerd en gestructureerd eindresultaat te komen. Er is een trend om de informatie verspreidt over de databases te verzamelen en dan weer op te slaan in 1 grote database. Deze manier maakt het alleen maar lastiger omdat data wordt gedupliceerd en je de bron verliest. Als je de verschillende databases leidend laat zijn, laat je ook de verantwoordelijkheid van de data waar deze hoort. MBSE is namelijk meer dan een informatiemodel. Het zijn de processen en tools om tot een aantoonbaar en correct systeem te komen. We moeten leren vertrouwen en gebruikmaken van de waardevolle en beschikbare data. 

In onze projecten zetten we stappen richting deze ideale toekomst van MBSE. Het is onmogelijk – en ook onwenselijk – om dit met een bigbang-approach te doen. In deze stappen is het belangrijk dat je iedereen meeneemt in het proces. Dat je laat zien dat de data die in het model ingevoerd wordt de juiste is én dat je hier dus op kan vertrouwen om een aantoonbaar en correct ontwerp te maken. Dán toon je aan dat de papieren versie steeds minder relevant en uiteindelijk overbodig wordt. Met deze werkwijze kan je in iedere fase van het project veel meer geautomatiseerde analyses toepassen op de digitale informatie, ook vroeg in de ontwerpfase. Deze analyses verbeteren de kwaliteit van het ontwerp, wat resulteert in minder faalkosten.

Bovenstaande figuur is een “internal block diagram” van een systeem waarin gemodelleerd wordt hoe twee subsystemen met elkaar zijn verbonden. Hierbij is zowel de logische als fysieke verbinding gemodelleerd. Daarbij is ook aangegeven dat de logische verbinding gebruik maakt van de fysieke verbinding. De fysieke informatie wordt gekoppeld met andere databronnen zonder de gehele informatie over te nemen. Dit is weer een stap dichter bij de totale digitalisering en de visie met betrekking tot een “federated data architectuur”.