Scroll Top

Soltegro wint tender voor de functiereconstructie van het besturingssysteem van de Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat gunt Soltegro de opdracht voor de functiereconstructie van het besturingssysteem van de Oosterscheldekering. Veel informatie over de functies van het besturingssysteem is beschikbaar en beschreven. Toch is deze informatie helaas niet meer bruikbaar om te dienen als functionele omschrijving voor toekomstige projecten. Dit vanwege de versnippering van informatie en de diverse wijzigingen in de loop van de tijd op het huidige besturingssysteem. Soltegro gaat in dit project het gehele besturingssysteem van de Oosterschelde opnieuw beschrijven. Dit betekent dat de huidige functionaliteit gemodelleerd wordt en vast gelegd in een digitaal functioneel ontwerp, waarmee ook in de toekomst de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kering gegarandeerd kan blijven.

Jan-Martijn Teeuw, commercieel directeur bij Soltegro: “Deze opdracht is ons op het lijf geschreven. Hierin wordt onze gestructureerde, modelgebaseerde aanpak volledig benut. Door de toegevoegde waarde van deze aanpak zijn we in staat geweest om succesvol op deze opdracht in te schrijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze opdracht voor Rijkswaterstaat tot een goed einde brengen zodat eventuele vervolgaanbestedingen op een gedegen wijze naar de markt kunnen worden gebracht.”

In 1986 is de Oosterscheldekering in gebruik genomen. Het is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Voor de afsluiting van de Oosterschelde is voor deze complexe oplossing gekozen teneinde het watermilieu in de Oosterschelde als zout zeewater te kunnen houden.

De Oosterscheldekering maakt deel uit van de Deltawerken. Het afsluitbare gedeelte van de kering is 3000 meter lang.

 

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt