Scroll Top

Soltegro voert RAMS analyse uit voor de Oosterweelverbinding

es-oosterweel-04

In opdracht van Equans (Engie Solutions België) voert Soltegro in het kader de RAMS werkzaamheden de R&A analyse uit van de tunnels voor de Oosterweelverbinding bij Antwerpen, beginnend met de analyse van de Scheldetunnel.

Equans is de opdracht gegund voor de VTTI, verkeers- en tunneltechnische installatie van de zes tunnels van de nieuwe Oosterweelverbinding in Antwerpen. Met de RAMS analyse maken wij tijdens de verschillende stadia van de levenscyclus van de tunnel inzichtelijk of er daadwerkelijk aan de prestatie-eisen wordt voldaan.

Met RAMS is het mogelijk om risico gestuurd te werken en om continu aan te tonen, dat in de verschillende stadia van de levenscyclus daadwerkelijk aan betrouwbaarheids- en beschikbaarheidseisen wordt voldaan op een kostenefficiënte wijze. RAMS staat voor Reliability (betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (onderhoud) en Safety (veiligheid). Deze belangrijke prestatie-eisen worden gesteld om de verwachtingen op gebied van de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnels vast te leggen.

Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben welke componenten kritisch zijn voor de juiste werking van het systeem en hoe beïnvloeden deze componenten elkaar. Met een zogenaamde ‘Foutenboom’ wordt een logische representatie van gevaarlijke/ongewenste situaties van een systeem opgesteld. Alle deelsystemen worden integraal geanalyseerd, gecombineerd met de samenhang van alle componenten. Dit resulteert in faalkans en nietbeschikbaarheden én welke factoren deze ongewenste gebeurtenissen kunnen beïnvloeden.

Met deze RAMS analyse voldoet Equans aantoonbaar aan wet- en regelgeving en SLA’s. Hierdoor is er minder kans op verrassingen op onderhoudskosten of prestatie risico’s en hebben ze een eenduidig communicatiemiddel met de opdrachtgever en de instandhoudingsorganisatie.

Lees meer over de Oosterweelverbinding of over RAMS.