Scroll Top

Soltegro partner voor ontwikkeling intelligent modulair stationsontwerp TenneT

Met de voorlopige gunning van het Proof-Of-Concept (POC) van de AIS hoogspanningsstations Hengelo en Nederweert aan Croonwolter&dros en een aantal partners geeft TenneT TSO B.V. een belangrijke impuls aan het voorgenomen vervangingsprogramma van AIS hoogspanningsstations. Het doel van de POC is het modulaire stationsontwerp gecontroleerd uit te rollen en te verifiëren aan de stationseisen. gedane beloftes te toetsen. Het ontwerp moet zorgen voor een verbetering van de vervangingssnelheid, een reductie van de life cycle kosten, een kortere uitbedrijfname tijdens vervanging (VNB) en een vergroting van de onderhoudbaarheid & leveringszekerheid.

Ontwikkeling & realisatie Proof-Of-Concept van start
De POC wordt in de periode 2019-2021 samen met hoofdaannemer Croonwolter&dros en een aantal partners gerealiseerd. De POC is leidend in een 10-jaar durend vervangingsprogramma van circa 150 stuks 110kV en 150kV stations (1140 velden), dat medio 2022 aanvangt.

Ontwerp
Soltegro neemt hierin de lead van het ontwerp en de uitvoering van de primaire en secundaire engineering van de stations. Dit omvat niet alleen het nieuwe modulaire ontwerp maar ook de tijdelijke ontwerpen om van het oude naar het nieuwe station te komen terwijl de energielevering gewaarborgd blijft. Het maken van een geïntegreerd ontwerp is hierbij een belangrijke succesfactor. We zijn ervaren in het gecontroleerd ontwerpen in een integrale omgeving waardoor het station werkend en volgens de vraagspecificaties van TenneT is op te leveren.