Scroll Top

Soltegro partner van Energy Port Zeeland

Het Platform Energy Port Zeeland maakt het mogelijk om samenwerkingen tot stand te brengen in de Zeeuwse offshore windmarkt. Het platform is de plek waar professionals uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven elkaar zowel offline als online ontmoeten, ideeën uitwisselen en samen initiatieven rondom de groeiende Zeeuwse wind op zee-sector opzetten. Vanuit onze vestiging in Goes zullen wij actief deelnemen aan dit platform.

Hierdoor kunnen we elkaar helpen, versterken en is het mogelijk om kennis uit te wisselen met als doel om (meer) business te genereren rondom de komst van de offshore windmolenparken Borssele I,II, III, IV en V. Dit biedt niet alleen kansen op het gebied van businessontwikkeling, maar ook op het vlak van het creëren van meer werkgelegenheid en het ontwikkelen van opleidingen die naadloos aansluiten op de praktijk.

Energy Port Zeeland >>