Scroll Top

Soltegro ondersteunt SDG Nederland

Met duurzaam ondernemen als één van onze speerpunten hebben we ons aangemeld bij SDG Nederland. Een groeiende beweging van inmiddels meer dan 600 bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. Wij dragen allemaal bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Deze SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Soltegro ondersteunt onder andere de doelen 7) Affordable and Clean Energy en 13) Climate action. Doe jij of jouw organisatie al mee? Alleen samen kunnen we de wereld stap voor stap een beetje beter maken!

Meer informatie: sdgnederland.nl