Scroll Top

Revolutionaire ontwikkeling van ons energiesysteem

Mooi artikel op Change Inc., het platform over duurzame verandering, over de revolutionaire ontwikkelingen van ons energiesysteem en hoe belangrijk samenwerking is om de energietransitie het hoofd te bieden. Samen met Croonwolter&dros en Mobilis werken wij voor TenneT aan het project proof of concept voor het ontwerp van een intelligent modulair hoogspanningsstation.

Lees het artikel >>