Scroll Top

Velsertunnel

Helder en compleet pakket van eisen, realisatie van het integraal functioneel ontwerp en het opstellen van test plannen en protocollen.

 

De Velsertunnel is met een leeftijd van bijna 60 jaar de oudste snelwegtunnel van Nederland. De tunnel is toe aan een flinke renovatie, vrijwel dagelijks veroorzaken te hoge vrachtwagens schade aan het tunneldak. Ook moeten veel installaties, zoals het blussysteem en de ventilatie, worden vervangen zodat deze voldoen aan strengere veiligheidseisen. Daarom geeft Rijkswaterstaat de tunnel in 2016 een grootschalige onderhoudsbeurt.

De opdracht voor deze renovatie is door Rijkswaterstaat gegund aan de combinatie Hyacint. Deze combinatie bestaat uit Besix Nederland, Dura Vermeer, Spie en Croon. Wij zijn door Hyacint gevraagd om de eisen compleet en helder te krijgen, een integraal functioneel ontwerp te realiseren en de testplannen en protocollen op te stellen.

Pakket van eisen
Het compleet en helder krijgen van de eisen hebben we gerealiseerd door in de convergentiefase van het project, welke vooraf ging aan de definitieve gunning, met de opdrachtgever alle cruciale onderdelen van de tunnel in een aantal SCRUM sessies uit te werken. Doel hiervan was om te voorkomen dat interpretatieverschillen uit de eisen tijdens de uitvoering zouden leiden tot ongewenste of foute oplossingen. Ook wilden we de oplossingsrichtingen vooraf toetsen bij de opdrachtgever op wenselijkheid en haalbaarheid.

VO & DO
Na afronding van de convergentiefase hebben we het voorlopig ontwerp (VO) gerealiseerd. Uitgangspunt voor het VO is de door Rijkswaterstaat in 2012 geïntroduceerde Landelijk Tunnel Standaard (LTS). Een complicerende factor hierbij was dat een deel van de bestaande installaties niet vervangen wordt terwijl wel op hoofdlijnen aan de LTS moet worden voldaan. Met onze op Model Based Systems Engineering gebaseerde ontwerpaanpak zijn we er in geslaagd om op basis van de LTS en de specifieke eisen voor de renovatie van de Velsertunnel te komen tot een VO waarin aan beide eisenpakketten optimaal is voldaan. Na goedkeuring van het VO hebben we dit verder uitgewerkt in een detailontwerp (DO). Zowel de VO als de DO fase zijn binnen de daarvoor beschikbare tijd en budget gerealiseerd. Parallel aan de ontwerpactiviteiten zijn de testplannen gerealiseerd die daardoor een duidelijke één op één relatie hebben met de eisen en het VO en DO.

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.