Scroll Top

Functiereconstructie Oosterscheldekering

Soltegro heeft de volledige functionaliteit van het bestaande bedienings- en besturingssysteem vastgelegd in een functioneel ontwerp.

De stormvloedkering van de Oosterschelde is een waterbouwkundige constructie die moet verhinderen dat er grote hoeveelheden water de Oosterschelde instroomt en tot overstromingen leidt. De stormvloedkering bestaat uit beweegbare schuiven die de Oosterschelde afsluit van de Noordzee. In het kader van levensverlengend onderhoud moeten onderdelen daarvan gerenoveerd en/of vervangen worden. Een cruciaal onderdeel in de bedrijfsvoering is het bedienings- en besturingssysteem. Komende jaren wordt het systeem vervangen c.q. gemoderniseerd. In aanloop naar dit vervangingstraject heeft Soltegro in opdracht van Rijkswaterstaat de huidige functionaliteit eenduidig en volledig in kaart gebracht.

Soltegro heeft de volledige functionaliteit van het bedienings- en besturingssysteem vastgelegd in een functioneel ontwerp. Daarbij is de functionaliteit gemodelleerd met SysML modellen, welke met Enterprise Architect (EA) zijn opgezet. Met onze tool WordGro worden de documenten van de modellen automatisch gegenereerd vanuit EA. De kennis van de modellen en het gebruik van EA is geborgd bij de beheerders.

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij dit project.

Menno Vogel
System Engineer

Voor de Oosterscheldekering is Menno betrokken geweest als system engineer om de functionaliteit van het huidige bedienings- en besturingssysteem in kaart te brengen. “Het samen met de klant uitzoeken hoe alle I/O precies verstuurd worden en om deze vervolgens te modelleren volgens onze SE-aanpak, maakte het project zeer interessant en uitdagend.”
Robert van Egmond
Systems engineer

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze systems engineering manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.