Scroll Top

Rijnlandroute | TTI

Een dynamisch project waar alle disciplines van Soltegro samenkomen.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grands Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors B.V..

Soltegro zet haar verschillende expertises waaronder Systems Engineering en het Digitale Tweeling Platform in om het project op tijd en binnen budget op te leveren.

Ontwerp en realisatie TTI

Soltegro werkt voor de aannemerscombinatie aan een aantal verschillende deelprojecten.

 • Ontwerp en realisatie van Tunnel Technische Installaties (TTI) waaronder:
  • System(s) Requirement Analyse;
  • Beheersbaar, traceerbaar en aantoonbaar uitwerken van de functionele onderdelen van het ontwerp (VO DO, UO);
  • Borgen van de integrale functionaliteit;
  • Uitwerken van de software-ontwerpen;
  • Ondersteunen/realiseren van het uitvoeringsontwerp.
PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s werken aan dit project:

Rob de Jong
Systeems architect

“In deze rol als systeem architect ben ik een spil in het web. Het is mijn taak om de releases te definiëren, voortgang van ontwikkelteam te bewaken én te fungeren als schakel tussen het ontwerp, het ontwikkelteam en het team dat het virtuele model bouwt (Simulator). Met het uiteindelijke doel dat de Corbulotunnel voldoet aan de eisen en de verwachtingen van de diverse stakeholders.

Door de diverse werkzaamheden is het werk zeer afwisselend. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor het ontwikkelteam bij issues. Het kan zijn dat hier aanpassingen richting het ontwerp komen, wat ik dan afstem. Naast de betrokkenheid met het ontwikkelteam, ondersteun ik ook het testteam met betrekking tot vragen over de functionaliteit. En eventueel verzoeken tot het toevoegen functionaliteit in de Simulator. Ik analyseer test issues, welke eventueel worden verwerkt tot software- of ontwerp issues die doorgevoerd moeten worden.

Kortom, het is een enorm afwisselende rol, waarbij je op elk vlak waarde toevoegt met de intentie dat de tunnel op tijd en binnen budget wordt opgeleverd.”

Robin Rijkers
Technical manager

In mijn rol voor de RijnlandRoute was ik in de lead voor de borging van de integrale functionaliteit in het Voorlopig Ontwerp (VO) tot en met het Uitvoering Gereed Ontwerp (UO) van de TTI.
De RijnlandRoute krijgt een circa 2,5 kilometer lange tunnel en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer. Deze verdiepte ligging hebben we – op basis van de Landelijke Tunnelstandaard eisen – ingepast in de verkeerscentrale en centrale besturing, zodat de wegverkeersleiding de status van de tunnel en de verdiepte ligging kan zien en bedienen. Door de speciale SE-aanpak van Soltegro leggen we alles gestructureerd en aantoonbaar vast. Dus de onderlinge samenhang en het gedrag van het systeem waardoor we geen eisen over het hoofd zien en alles geverifieerd en gevalideerd is.

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.