Scroll Top

Renovatie 380 kV-stations

Raakvlakmanagement tussen nieuwe en oude installaties door 3D-modellen

TenneT is één van Europa’s grootste transportnet beheerder. Een groot deel van dit netwerk is gebouwd in de jaren ‘60 en ’70. Hierdoor heeft TenneT nu te maken met een grote vervangingsgolf van installaties die aan het einde zijn van hun technische levensduur. Een aantal jaar geleden is TenneT gestart met het programma RenSec wat staat voor Renovatie Secundaire installaties. Soltegro voert nu samen met Dynniq de renovatie van vier 380 kV-stations uit. Op de stations moeten de komende jaren nagenoeg alle besturingssystemen en de daarbij behorende beveiligingen worden gerenoveerd. Deze vervanging vindt plaats terwijl het station in bedrijf blijft. Integratie van oude en nieuwe systemen en ook de ombouwmethodiek zijn hierbij van groot belang om ongeplande uitval tegen te gaan. Soltegro is in dit project volledig verantwoordelijk voor alle engineeringswerkzaamheden.

Ook zijn er werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan de primaire installaties. Dit zijn de systemen die daadwerkelijk zorgdragen voor het transport van elektrische energie. Voor het ontwerp werken we met 3D modellen die worden gegenereerd uit scans van de bestaande installaties. Aan de hand van deze modellen worden de wijzigingen geengineerd en is er een gewaarborgd raakvlak tussen nieuwe en oude installaties. Verrassingen tijdens de uitvoering worden zo voorkomen en ook de ombouwtijd kan worden verkort.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze manager Business Unit Energy via 010 – 202 26 60 of stuur een e-mail naar info@soltegro.nl.