Project De Groene Boog

Consortium de Groene Boog legt een nieuwe energieneutrale snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Soltegro is als onderaannemer van het consortium betrokken bij diverse onderdelen van het project.

Het compleet en helder krijgen van de eisen is een continu proces in elke fase van het ontwerp. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden alle cruciale onderdelen van de tunnel in een aantal themasessies uitgewerkt. Hierdoor voorkomen we dat interpretatieverschillen uit de eisen tijdens de uitvoering leiden tot ongewenste of foute oplossingen. Ook toetsen we vooraf de oplossingsrichtingen bij de opdrachtgever op wenselijkheid en haalbaarheid door middel van virtueel testen.

MBSE

Met onze op Model Based Systems Engineering gebaseerde ontwerpaanpak zijn we erin geslaagd om op basis van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) en de specifieke eisen voor de A16/A13 te komen tot een VO waarin de systeemarchitectuur is beschreven. Momenteel wordt er hard gewerkt de systeemarchitectuur te detailleren met de uitwerking van het detailontwerp (DO). Parallel aan de ontwerpactiviteiten worden de testplannen Model Based uitgewerkt.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden omvatten o.a.:

 • Wegnemen van interpretatieruimte in eisen System(s) Requierement Analyse
 • Beheersbaar, traceerbaar en aantoonbaar uitwerken van de functioneel onderdelen van het ontwerp (VO DO, UO en alle testproducten)
 • Borgen van de integraliteit functionaliteit
 • Uitwerken van de testplannen en protocollen
 • Ondersteunen/realiseren van het uitvoeringsontwerp.

Resultaat

Soltegro is binnen de combinatie in zijn geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor het succesvol opleveren van onderstaande producten:

 • Project Plan TTI
 • Software Development Plan
 • Systeem specificatie en ontwerp van de essentiële onderdelen
 • Test en Evaluation Master Plan (teststrategie)
 • RAMS plan en RAMS rapport (systeem niveau)
 • Uitwerken van de subsysteem specificatie van de +/- 60 deelinstallaties
 • Uitwerking van functionele delen van de +/- 60 ontwerpen
 • Integreren van de technische uitwerkingen in de Subsysteemontwerpen
 • Uitwerking van MMI en 3B subsysteemspecificatie
 • Uitwerking van de functionele delen in de MMI en 3B subsysteemontwerpen
 • Integreren van de technische delen in de MMI en 3B subsysteemontwerpen
 • Bewaken van de kwaliteit en de integrale functionaliteit
Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project en onze aanpak? Neem contact op via info@soltegro.nl of bel 010 – 202 26 60.