Scroll Top

Sluis Eefde | PMS

LOCK2TWENTE MAAKT GEBRUIK VAN HET SOLTEGRO PRESTATIEMEETSYSTEEM VOOR TWEEDE SLUIS EEFDE.

Sluis Eefde ligt aan de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente genoemd, omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Deze, op het oog relatief kleine, sluis verwerkt dan ook jaarlijks circa 15.000 schepen die vracht vervoeren tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De sluis is een essentiële logistieke schakel binnen het landelijke en Europese vervoer over water. Er is sprake van te lange wachttijden (> 30 minuten) waardoor de reistijden van het vervoer over de Twentekanalen onbetrouwbaar worden. Daarnaast is één sluis kwetsbaar in geval van onderhoud en calamiteiten. Om deze knelpunten op te lossen besloot de minister van Infrastructuur & Milieu begin 2012 om het sluiscomplex uit te breiden met een tweede sluis.

Soltegro heeft in opdracht van de combinatie “Lock to Twente” (L2T) het PMS voor de Realisatiefase geleverd. Dit PMS is opgeleverd aan L2T in de vorm van een dienst ofwel “PMS as a Service” (PMSaaS). Uitbreiding Sluis Eefde voor de Exploitatiefase maakt gebruik van het Generieke Soltegro PMS product.

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij dit project.

Menno Lodder
Projectmanager & Softwarearchitect

Roy Lobbezoo
Software engineer

Sjors Both
Business Development Manager

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze software development manager Sjors Both om de mogelijkheden te verkennen.