Scroll Top

Rijnlandroute | PMS

COMOL5 MAAKT GEBRUIK VAN HET SOLTEGRO PRESTATIEMEETSYSTEEM VOOR DE RIJNLANDROUTE.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route wordt gebouwd aan de economische versterking van de regio en geïnvesteerd in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute zijn inmiddels in uitvoering. Het project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt, wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5, het project N206 Tjalmaweg door Boskalis. Het derde project van de RijnlandRoute, de N206 Europaweg, is nog in voorbereiding. De verwachting is dat de RijnlandRoute eind 2022 gereed is.

Voor COMOL5 is Soltegro gestart met de ontwikkeling van het PMS Rijnlandroute. Dit PMS gaat de prestaties meten voor de Exploitatiefase en zal medio 2022 in productie gaan. Comol5 maakt voor de Rijnlandroute gebruik van het Generieke Soltegro PMS.

Foto: https://rijnlandroute.nl/

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij dit project.

Sjors Both
Project Manager

Roy Lobbezoo
Software engineer

Sjors Both
Business Development Manager

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze software development manager Sjors Both om de mogelijkheden te verkennen.