Scroll Top

PMS Limmel

BESIX MAAKT GEBRUIK VAN HET SOLTEGRO PMS VOOR DE KEERSLUIS LIMMEL.

De circa tachtig jaar oude keerschutsluis Limmel bij Maastricht wordt vervangen door een nieuwe en bredere keersluis. De Maasroute wordt, mede dankzij de nieuwe keersluis, beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen en is straks één van de belangrijkste scheepvaartverbindingen in Europa. Voor het fiets- en autoverkeer komt een nieuwe weg over de sluis die zorgt voor een betere verkeersveiligheid.

Foto: https://www.besix.nl

SOLTEGRO PMS

Besix maakt voor de keersluis Limmel gebruik van het Generieke Soltegro PMS.

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij dit project.

Arjan Couwenberg
Projectmanager

Roy Lobbezoo
Software engineer

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons generiek PMS? Neem contact op via info@soltegro.nl of bel 010 – 202 2660.