Scroll Top

PMS Prinses Beatrixsluis

SAS VAN VREESWIJK MAAKT GEBRUIK VAN HET SOLTEGRO PMS VOOR De Prinses Beatrixsluis.

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Deze sluis ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis. Het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De 3e kolk zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer de Prinses Beatrixsluis ook in de toekomst vlot en veilig kan passeren. De schepen kunnen hierdoor het sluizencomplex aanzienlijk sneller passeren. Dankzij de grotere, bredere en diepere kolk mogen de steeds groter wordende binnenvaartschepen straks wel door de sluis. Tevens wordt een deel van het Lekkanaal verbreed om ruimte te maken voor extra ligplaatsen.

Soltegro realiseert in opdracht van de combinatie Sas van Vreeswijk het PMS.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Paul Kok

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij dit project.

Roy Lobbezoo
Software engineer

Sjors Both
Business Development Manager

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze Business Development Manager Sjors Both om de mogelijkheden te verkennen.