Eemshaven

Joulz - onderdeel van Eneco Groep - is specialist op het gebied van het verduurzamen van elektriciteitsnetten en –stations. Het energieverbruik neemt toe, maar ook de verandering van het Nederlandse elektriciteitsnet door steeds meer decentrale duurzame energie opwekkers en verbruikers die moeten worden aangesloten, vraagt aanpassingen aan het huidige net. Daarnaast wordt een steeds hogere beschikbaarheid verwacht en moeten deze veranderingen worden uitgevoerd terwijl “de winkel openblijft”. Om deze veranderende energie behoefte aan te kunnen wordt een modernisering van de besturings- en beveiligingsinstallaties gerealiseerd, waaronder  het hoogspannings- (220 / 380kV) station Eemshaven.

Aanpak

Er is gekozen voor een hoge mate van standaardisering van de besturings- en beveiligingsinstallaties. Eemshaven is een bestaand station maar in een ongebruikelijke configuratie waardoor de standaardbouwblokken niet passen. Onze experts, in combinatie met onze eigen ontwikkelde ontwerpmethodiek, zorgden ervoor dat wij bij de uitvoering de werking en functionaliteit van het hoogspanningsstation zeer goed overzagen en konden vertalen naar nieuwe bouwblokken. Door deze aanpak is de gewenste functionaliteit op een gecontroleerde betrouwbare wijze overgebracht in het nieuwe ontwerp. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten het ontwerp van drie van de zes takken van het hoogspanningsstation. De functionaliteit van de bestaande installatie is in de nieuwe systemen verwerkt en voor het bestaande systeem is een plan opgesteld om het station om te bouwen. Vanuit dit plan zijn ook de “sloop-” en “maak-”pakketten opgesteld waarmee de uitvoering van de ombouw eenvoudig gerealiseerd kon worden.

Onze werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Ontwerp van het volledige beveiligings- en besturingssysteem, rekening houdend met de inpassing hiervan in de bestaande installatie
  • Opstellen van sloop en maak-pakketten waardoor een zo eenvoudig en risicoloze ombouw mogelijk is.

Resultaat

Soltegro heeft voor Joulz, volgens de kwaliteitseisen van Tennet, volledig uitgewerkte ontwerpen gemaakt welke succesvol zijn opgeleverd aan de uiteindelijke opdrachtgever. Op dit moment is de ombouw in volle gang en zijn de eerste velden reeds succesvol gerealiseerd.

Expertise

Hoogspanning engineering primaire | secundaire en tertiaire systemen | berekeningen  kortsluitkrachten | bepalen van settings en configuratie van beveiligingssystemen | aardnetontwerp en bliksembeveiligingsontwerpen | Systems engineering