Scroll Top

De Groene Boog | Virtueel testen

Met Soltegro’s Virtueel testen oplossing wordt er vroegtijdig getest. Dit heeft meerwaarde tijdens iedere projectfase.

Consortium De Groene Boog legt een nieuwe energieneutrale snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

In opdracht van De Groene Boog heeft Soltegro een digitale tweeling gemaakt van het gehele tracé en tunnel. De BIM-modellen en ontwerpdocumentatie is het uitgangspunt geweest voor het maken van deze virtuele wereld. Voor dit project heeft Soltegro haar Digitale Tweeling Platform ingezet om vroegtijdig te virtueel te testen.

VIRTUEEL TESTEN PER FASE

In de voorlopig ontwerpfase (VO) is de digitale tweeling ingezet om de EMVI-plannen te verifiëren en te testen. In de detailontwerpfase (DO) is het virtuele gedrag in de digitale tweeling verder uitgewerkt en is er een koppeling gemaakt met het werkelijke besturingssysteem van de tunnel. Vanaf dat moment werd de werking van werkelijke besturingssysteem van de tunnel virtueel getest door de digitale tweeling. In de uitvoeringsontwerpfase (UO) is deze koppeling gebruikt om vroegtijdig alle systeemtesten uit te voeren. Voordat er een schep de grond in is gegaan, is elke installatie volledig virtueel getest en geverifieerd. De software van de tunnel is hierdoor van hogere kwaliteit en bevat minder fouten, waardoor de tunnel veiliger is.

CAMERAPLANVERIFICATIE

Naast het virtueel testen van alle systemen en installaties, wordt de digitale tweeling ook ingezet bij simuleren van CCTV-camera’s. In de praktijk blijkt dat het onjuist positioneren van een CCTV-camera pas vastgesteld wordt, nadat de camera daadwerkelijk geïnstalleerd is, met alle gevolgen van dien. Door CCTV-camera’s vroegtijdig te simuleren worden alle zichthoeken bekeken en geverifieerd. Door de camera’s vooraf in het ontwerp te toetsen en eventueel bij te stellen, worden camera’s in één keer juist geprojecteerd, waardoor faalkosten worden gereduceerd.

COMMUNICATIE

Daarnaast is de digitale tweeling ook ondersteunend ingezet in de communicatie. De digitale tweeling is beschikbaar gemaakt aan alle medewerkers en stakeholders van De Groene Boog. De digitale tweeling bevat verschillende lagen techniek en functionaliteit. Ontwerpersal vroegtijdig een integraal beeld van het object, welke gedurende het project steeds gedetailleerder wordt. Dit heeft geleid tot en het vroegtijdig vinden van fouten in het ontwerp.

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij dit project.

Bert Bosch
Projectmanager & software engineer

Bij De Groene Boog was ik verantwoordelijk voor het ontwerp en implementatie van de digital twin. Dit hield in wat de digital twin in zou houden voor De Groene Boog en ook de software architectuur wat als basis gebruikt zou worden. Verschillende disciplines moesten hun input geven om de digital twin tot stand te brengen. Dit proces heb ik begeleid en gezorgd dat de koppelvlakken tussen alle onderdelen soepel verliepen. Door veel verschillende onderdelen samen te voegen is er een digital twin ontstaan die iedere discipline kan gebruiken om het maximale uit hun ontwerp te halen!” 

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.