De Lijn

De vraag

De Belgische openbaarvervoermaatschappij “De Lijn” exploiteert de “Kusttram” tussen Knokke en de Panne. Deze tramlijn speelt een belangrijke rol in het toerisme langs de Belgische kust. Regelmatig klaagden omwonenden over het piepende geluid wat ontstaat bij het contact tussen rails en wielen in de bochten.

Om deze hinder te voorkomen heeft “De Lijn” Soltegro gevraagd een systeem te ontwerpen en realiseren. Het systeem is gebaseerd op een biologisch afbreekbaar smeermiddel wat bij het inrijden van een bocht op de voorste wielflensen van de tram wordt gespoten. Om onnodige verspilling van smeermiddel te voorkomen is het belangrijk dat de juiste hoeveelheid op het juiste moment toe wordt gediend.

Aanpak

Gezamenlijk met De Lijn hebben we de specificatie voor het systeem opgesteld en op basis van een fixed price/fixed date aanpak het project gerealiseerd.
Op basis van de specificaties is een “off the shelf” embedded systeem gekozen waarop de benodigde software is ontwikkeld. Het wielflenssmeersysteem functioneert volledig autonoom op basis van positiebepaling (GPS) en een aantal andere sensoren en actuatoren zoals regensensor, vloeistofniveausensor die de wenselijkheid van het toedienen van smeermiddel medebepalen. Bij wijzigingen in de infrastructuur wordt door middel van een eenvoudig configuratie programma op een PC de wijzigingen voorbereid en met behulp van een USB stick in de tram geladen. Een vloeistofniveau-sensor registreert het verbruik van smeermiddel en stuurt tijdig een bericht naar de onderhoudsafdeling wanneer een minimale hoeveelheid smeermiddel in het reservoir is bereikt.

Werkzaamheden

  • Opstellen systeemspecificaties
  • Systeemontwerp
  • Hardware selectie en levering
  • Software ontwerp en realisatie
  • Ondersteuning bij inbouw
  • Testen
  • In bedrijf stellen

Resultaat

In een zeer korte periode heeft Soltegro een operationeel systeem opgeleverd waarmee “De Lijn” de Kustlijn kan exploiteren zonder hinderlijke bijgeluiden voor de omwonenden.

Expertise

Software engineering | Embedded systems | Agile | C++ | GPS | Testen