Scroll Top

De Groene Boog | TTI

Het compleet en helder krijgen van de eisen is een continu proces in elke fase van het ontwerp.

Consortium De Groene Boog legt een nieuwe energieneutrale snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Soltegro is als onderaannemer van het consortium verantwoordelijk voor het ontwerp- en realisatieproces voor de tunneltechnische installaties (TTI) en de dynamische verkeersmanagementsystemen (DVM).

systems engineering

Met onze – op modelgebaseerde systems engineering ontwerpaanpak – zijn we erin geslaagd om op basis van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) en de specifieke eisen voor de A16/A13 te komen tot een ontwerp waarin de systeemarchitectuur is beschreven.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden omvatten o.a.:

 • Opstellen System(s) Requirements;
 • Functioneel ontwerp: Beheersbaar, traceerbaar en aantoonbaar uitwerken van de functioneel onderdelen van het ontwerp (VO DO, UO en alle testproducten);
 • Borgen van de integraliteit functionaliteit;
 • Uitwerken van de testplannen en protocollen;
 • Ondersteunen/realiseren van het uitvoeringsontwerp;
 • Eisenvalidatie.
Resultaat

Soltegro is binnen de combinatie in zijn geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor het succesvol opleveren van onderstaande producten:

 • Systeemspecificatie en ontwerp van de essentiële onderdelen
 • Test en Evaluation Master Plan (teststrategie)
 • RAMS-plan en RAMS-rapport (systeemniveau)
 • Uitwerken van de subsysteem specificatie van de +/- 60 deelinstallaties
 • Uitwerking van functionele delen van de +/- 60 ontwerpen
 • Integreren van de technische uitwerkingen in de Subsysteemontwerpen
 • Uitwerking van MMI en 3B subsysteemspecificatie
 • Uitwerking van de functionele delen in de MMI en 3B subsysteemontwerpen
 • Integreren van de technische delen in de MMI en 3B subsysteemontwerpen
 • Bewaken van de kwaliteit en de integrale functionaliteit
PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij dit project.

Sjors Both
Systems engineer

“Op basis van de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) is het functioneel ontwerp van de technische installaties van de Rottemerentunnel gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de tunnel op tijd opengesteld kan worden is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium het ontwerp te verifiëren en valideren.

In dit project hebben we de LTS-documentatie vertaald naar zogeheten ‘pseudocode’. Met deze code hebben we het functionele gedrag van de installaties vastgelegd. Hierdoor werd inzichtelijk dat er soms ander gedrag naar voren kwam dan gewenst en verwacht. In een vroeg stadium hebben we de juiste aanpassingen kunnen doorvoeren aan het ontwerp, waardoor het functioneel ontwerp eerder en doelgerichter gevalideerd kon worden. “

Robin Rijkers
Project manager

“In mijn rol voor de A16 heb ik veel gehad aan mijn kennis en ervaring over de implementatie van de eisen uit de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). Ik was het technisch geweten van de integrale functionaliteit van het Voorlopig Ontwerp (VO) tot en met het Uitvoering Gereed Ontwerp (UO) van de TTI. De koppeling naar de verkeerscentrale was één van de uitdagende onderdelen. Binnen het project is tweemaal overgestapt naar een nieuwe versie van de LTS (sp2 naar sp2b1, naar sp2b2). Hierdoor wijzigen eisen, die ook in het ontwerp gedocumenteerd moet worden én zijn weerslag moet krijgen in het software ontwerp.”

Rob Reuvers
Systems architect

Bartel Meijers
Systems engineer

Rob de Jong
Systems engineer

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.