Scroll Top

Rijnlandroute | DDI

De Diverging Diamond Interchange (DDI) is een wegoplossing die de verkeershinder rond snelwegen flink beperkt.

De provincie Zuid-Holland legt tussen Katwijk en Leiden een nieuwe wegverbinding aan, de RijnlandRoute. Voor deze nieuwe route heeft Soltegro in opdracht van COMOL5 een virtuele verificatietool ontwikkeld, die gebruikt wordt voor het toetsen van een specifieke, nog niet in Nederland voorkomende, wegsituatie: Diverging Diamond Interchange (DDI). De DDI is een slimme wegoplossing die de verkeershinder rond snelwegen flink weet te beperken. COMOL5 gebruikt de verificatietool om onderzoek te doen naar menselijk rijgedrag tijdens verschillende verkeersscenario’s op verschillende momenten van de dag. Daarnaast wordt de verificatietool gebruikt voor het kijken naar verkeersveiligheid en wetgeving met bevoegd gezag.

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.