COVRA

 Soltegro ondersteunt COVRA bij diverse projecten op het gebied van systems engineering, software engineering & projectmanagement

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit in Zeeland.  Voor verschillende zorgtaken wordt gebruik gemaakt geautomatiseerde systemen. 

Vervanging persapplicatie PROject

COVRA vervangt zijn afvaladministratiesysteem. Eén van de afvalstromen die COVRA heeft is vast laagradioactief afval dat verzameld wordt in 100 liter vaten. Deze vaten worden geperst met de persinstallatie om vervolgens meerdere geperste 100 liter vaten te plaatsen in een 200 liter vat. Als laatste wordt het 200 liter vat afgevuld met beton, welke in opslag gaat 
 
COVRA wil automatisch de gegevens uit de productieomgeving verwerken in hun nieuwe afval administratiesysteem. De nieuwe persapplicatie communiceert met een OPC koppeling aan de procesautomatiseringskant én aan de kant van afvaladministratie via een API-koppeling. In de toekomst zullen meerdere afvalstroomgegevens vanuit de procesautomatisering gecommuniceerd worden naar het nieuwe afvaladministratie systeem.

NCC project

Niet conforme canisters (NCC), oftewel hoogradioactieve canisters die niet meer voldoen aan de gestelde eisenmoeteherverpakt te worden. COVRA heeft hiervoor een aantal installaties laten bouwen. Soltegro heeft een scenario gebouwd in de bestaande Proficy Workflow om de canister te herverpakken. 

PROJECTLEDEN

De volgende Soltegro collega’s zijn betrokken bij deze projecten

Remvo van Vliet
Projectmanager
Remco werkt als projectmanager aan het project Vervanging persapplicatie en is het aanspreekpunt tussen automatisering en de gewenste functionaliteit. “Ik werk al langere tijd voor COVRA projectenwaaronder het ontwerp, implementatie en integratie van het HABOG systeem, upgrade van de procesautomatisering (UPH), het vervangen van de hard- en software voor de verwerking van het laagradioactief afval en het vernieuwen van de vaten leeg installatie (VLI)Het leuke bij COVRA is dat het iedere keer projecten zijn met verschillende technieken. En doordat ik al langere tijd hier actief ben, kan ik de uitdagingen die voorkomen beter benoemen en sneller tot resultaat komen.”

Edwin Torn Broers
Business Development Manager

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze software development manager Edwin Torn Broers om de mogelijkheden te verkennen.