Scroll Top

COVRA

 Soltegro ondersteunt COVRA bij diverse projecten op het gebied van systems engineering, software engineering & projectmanagement

Als enig bedrijf in Nederland heeft de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Om de zorgtaak uit te kunnen voeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit in Zeeland. Voor verschillende zorgtaken maken ze gebruik van geautomatiseerde systemen, waarvan de beschikbaarheid en betrouwbaarheidseisen hoog zijn zodat al het radioactieve afval ook in de toekomst gegarandeerd veilig opgeslagen is. Soltegro voert al jaren projecten uit bij COVRA op verschillende vlakken. Hieronder een greep uit de projecten:

procesautomatisering koppelen met afvaladministratiesysteem

COVRA wil meer informatie van het productieproces in het afval administratiesysteem. Informatie en processen moeten hiervoor worden gedigitaliseerd. Hierdoor kan data met elkaar gekoppeld worden en is er een eenduidige borging van kwaliteit.

Eén van de afvalstromen is vast laagradioactief afval dat verzameld wordt in 100 liter vaten. Deze vaten worden geperst met de persinstallatie om vervolgens meerdere geperste 100 liter vaten te plaatsen in een 200 liter vat. Als laatste wordt het 200 liter vat afgevuld met beton, welke in de opslag gaat.

Tijdens het persen worden de afvalgegevens opgeslagen. Het gewicht wordt gemeten en de hoogte bepaald. Op basis van deze gegevens wordt automatisch de optimale vulling van het vat berekend. De geperste vaten worden in een nieuw vat geplaatst en met beton afgestort. In het afval administratiesysteem wordt ook de betonbatch (waarmee het vat afgestort is) bijgehouden.

De gegevens uit de productieomgeving worden automatisch verwerkt in het nieuwe afval administratiesysteem. De door Soltegro ontwikkelde pers- en betonapplicatie communiceert met een OPC-koppeling met de procesautomatisering en aan de kant van afval administratie via een API-koppeling.

In de toekomst worden meerdere afvalstroomgegevens vanuit de procesautomatisering gecommuniceerd naar het nieuwe afval administratiesysteem.

HABOG UPGRADE

In 2021 is de hardware van diverse installaties in het HABOG vervangen. Hiervoor was het nodig om de besturings- en applicatiesoftware te upgraden naar de nieuwste versies. De grote uitdaging was om alle verschillende applicaties en maatwerksoftware weer volledig toekomstbestendig te maken zodat het weer jaren meekan.

uitbreiding workflow habog voor NCC

Om Niet Conforme Canisters (NCC), oftewel hoogradioactieve canisters die niet meer voldoen aan de gestelde eisen, te herverpakken heeft COVRA een aantal nieuwe installaties gebouwd. Door middel van een uitbreiding op de workflow zijn deze installaties toegevoegd op het HABOG. Hierdoor is COVRA in staat om een back-up scenario in te zetten en een bestaande canister geautomatiseerd her te verpakken in een nieuwe canister. Soltegro heeft deze workflow ontworpen.

HABOG+

In het huidige HABOG worden extra opslagcompartimenten toegevoegd voor het warmte producerend afval om de verwachtte hoogradioactieve afval van de kerncentrale op te slaan. Niet alleen het gebouw maar ook alle processen daaromheen zijn uitgebreid. Soltegro is verantwoordelijk voor de automatisering van deze uitbreiding.

vervangen procesautomatisering HABOG

De procesautomatisering van het HABOG was verouderd, het systeem moest aansluiten op nieuwe windowsomgevingen en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem moest omhoog. Hiervoor zijn wij na een uitgebreide analyse in 2013 gestart met het Upgrade Procesautomatisering HABOG (UPH) project. Tijdens de realisatie van dit project moest de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van het HABOG gehandhaafd blijven. In nauw overleg met alle HABOG-gebruikers is het nieuwe besturingssysteem in detail gedefinieerd, ontworpen en vervolgens gerealiseerd. Na een gedegen verificatie- en validatieproces hebben we het systeem opgeleverd dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die aan dit systeem worden gesteld.

projectmanagement projectautomatisering multifunctioneel opslag gebouw (MOG)

COVRA is van plan een nieuw multifunctioneel opslaggebouw (MOG) te realiseren voor laag- en middelradioactief afval. De extra opslagruimte is nodig, omdat het huidige opslaggebouw vol begint te raken. Het nieuwe opslaggebouw is bestemd voor afval dat nu nog ligt opgeslagen op het terrein van medisch isotopenproducent NRG in Petten en voor toekomstig ontmantelingsafval. Soltegro voert het projectmanagement voor de procesautomatisering van het MOG uit.

 

Foto’s: Covra

Sjors Both
Business Development Manager

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze software development manager Sjors Both om de mogelijkheden te verkennen.