COVRA

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als taak om radioactief afval op een veilige manier te verzamelen, te verwerken en op te slaan.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerd systeem voor het transporteren en opslaan van hoogradioactief afval van de Nederlandse kernreactoren. Deze besturing naderde het einde van de levensduur. Het systeem had tevens een aantal punten waarop zowel verbetering van de technische oplossing als het proces noodzakelijk was. Soltegro heeft de problemen en knelpunten in het proces geïnventariseerd en een plan voor de modernisering en verbetering voorgesteld. Op basis hiervan heeft Soltegro de opdracht gekregen voor het vervangen van de bestaande installatie en het optimaliseren van de processen. 

Aanpak

Op basis van een gestructureerde beslissingsmethodiek (AHP - Analytisch Hiërarchisch Proces) zijn de mogelijke oplossingen afgewogen, doorgerekend en vastgesteld. Hieruit zijn samen met de klant de optimale oplossingen gekozen. Daarna is gestart met het vastleggen van een complete set van eisen voor het besturingssysteem en is een ontwerp gemaakt dat de vereiste functionaliteit bevat en voldoet aan alle eisen op het gebied van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid. 

Werkzaamheden

De vervanging van de besturing van dit transportsysteem diende te worden gerealiseerd terwijl de installaties in het Hoogradioactief Afval Behandelings- en OpslagGebouw (HABOG) operationeel moesten blijven voor het opslaan van aangeleverd hoogradioactief afval. Tegelijkertijd moesten de interfaces met de huidige installaties in tact te blijven. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het HABOG en de veiligheid van de operators en omgeving mochten tijdens de vervanging van de bestaande systemen geen enkel gevaar lopen. 

De concrete werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Selectieproces van de nieuwe software voor de bediening en besturing (SCADA en Workflow systeem)
  • Ontwerp van het volledige besturingssysteem rekening houdend met de inpassing hiervan in de bestaande installatie
  • Implementatie van besturingscomponenten
  • Integratie van het HABOG besturingssysteem met de bestaande installaties
  • Testen en in bedrijf name

Resultaat

Soltegro heeft voor de COVRA een volledig gemoderniseerd HABOG besturingssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij het systeem voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen bij de COVRA. Vanaf de start is zowel rekening gehouden met de betrouwbaarheid en veiligheidseisen als met de bedienbaarheid en een optimaal werkproces. Hierdoor verloopt het opslaan van het hoogradioactief afval nu op een efficiënte en veilige wijze.

Expertise

Systems Engineering | Model Based Systems Engineering | Software Engineering | Requirements analyse | Agile | SCRUM | Workflow systeem | SCADA systeem | testen