Scroll Top

Virtuele Afsluitdijk

Functioneel en technisch ontwerp en digitale tweeling ontwikkeling onder één dak!

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee. De omstandigheden zijn sinds die tijd veranderd. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer zal in de toekomst vaker onstuimig zijn. Om Nederland ook in de toekomst te blijven beschermen tegen het water moet de Afsluitdijk sterker worden.

Het complete renovatie-project omvat 5 nautische objecten en 4 statische objecten:

  • In Den Oever een nieuw te bouwen keersluis en het Spuimiddel, waarvan 3 bestaande spuigroepen gerenoveerd worden, 2 spuigroepen nieuwgebouwd worden en 2 nieuwe pompgemalen.
  • In Kornwerdwerzand komt een nieuw te bouwen keersluis, worden 3 bestaande spuigroepen gerenoveerd en een nieuw te bouwen VisMigratieRivier (VMR).
  • De statische objecten omvangen de ophoging van de gehele dijk; het versterken van dammen en havens, het wegennet (A7) en de uitbreiding van de beveiliging van bedienposten/terrein;

Soltegro werkt voor diverse onderdelen samen met Levvel, de bouwcombinatie die verantwoordelijk is het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhoud gedurende 25 jaar.

Functioneel en technisch ontwerp

Samen met Levvel hebben we het functioneel ontwerp en technisch ontwerp opgesteld. De inrichting- en ontwerpprincipes zijn op basis van onze Systems Engineering (SE) aanpak opgezet en in Enterpise Architect (EA) doorgevoerd. Naast het advies voor ontwerpprocessen en de inrichting van de projectomgeving in Relatics hebben we ook onderaannemers begeleid in het SE-proces en het ontwerp vastleggen in EA, inclusief documentgeneratie.

Virtuele Afsluitdijk

Voor de opdrachtgever hebben wij de Virtuele Afsluitdijk gebouwd. Dit is een virtuele representatie van de bestaande omgeving met daarin de nieuwe watermanagement en -veiligheid objecten, waaronder de nieuwe keer- en spuisluizen en vismigratierivier. De virtuele sluizen, deuren en keringen werken en zijn bestuurbaar. Ook hebben we een aantal scenario’s gemaakt waarbij de werking van het systeem en het gedrag van de industriële automatisering wordt aangetoond. Onder de scenario’s zijn hoogwater situaties nagebootst waardoor een operator kan trainen wat te doen in een dergelijke situaties en wat de effecten van zijn handelingen zijn. Een toeschouwer en/of trainer kan door middel van een overzichtsscherm meekijken in deze virtuele wereld.

Toetsen cameraplan

Ook is het CCTV-cameraplan getoetst en gevalideerd in de Virtuele Afsluitdijk door middel van onze Camera Assessor. Hierdoor is een goed overzicht verkregen van het cameraplan en of deze voldoet aan de eisen voor de opdrachtgever. Bijvoorbeeld of de camera’s van de Schutsluis als gevolg van de bouw van de nieuwe Keersluis niet gehinderd worden door zichtlijnen.

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of dit project? Wij gaan het gesprek graag aan! Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.