Scroll Top

Workshop RAMS

Tijdens de workshop RAMS behandelen we hoe we grip kunnen krijgen in de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van een systeem. Door RAMS methodieken in de gehele levenscyclus van een systeem, vanaf de eisenanalyse tot en met instandhouding, toe te passen kan dit op een kostenefficiënte manier worden gerealiseerd.
De RAMS workshop geeft inzicht in de verschillende aspecten van deze methodiek. RAMS staat voor Reliability (betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (onderhoudbaarheid) en Safety (veiligheid).

Wat komt aan bod

Tijdens de workshop behandelen we onder andere: 

  • Indicatoren voor onderkenning van veiligheid en betrouwbaarheid;
  • Bepalen van functie(s) en bijbehorende eisen: Wat moet het systeem kunnen? Wat zijn hiervan de RAMS-aspecten
  • Prestatie-eisen definiëren en budgetteren: Hoe goed moet het systeem presteren?
  • Risico’s in kaart brengen;
  • Kwalitatieve what-if analyses, zoals FMECA;
  • Kwantitatieve analyses, zoals foutenbomen (FTA) en dynamische modellen. Door middel van deze technieken rekenen we uit of een systeem voldoende presteert;
  • Analyse van hardware, software, externe factoren en menselijk falen;
  • Beheersmaatregelen bepalen: Een afweging maken op basis van prestaties, risico’s, en kosten. Wat kost het leveren van een prestatie?
  • Raakvlakken met system requirements analysis (SRA) en Model Based System Engineering (MBSE) .
Wat levert deze workshop u op? 

Na deze workshop heeft u inzicht in de verschillende aspecten van deze methodiek.

We geven deze RAMS workshop graag incompany, zodat we in de workshop de systemen kunnen gebruiken die herkenbaar zijn en af kunnen stemmen op de behoefte binnen uw organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Geïnteresseerd in deze workshop? Neem dan vrijblijvend contact op met onze manager systems engineering & innovation Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.