Scroll Top

PMS

Het Soltegro PMS: objectief periodiek vaststellen van beschikbaarheidsvergoedingen
Het PMS toont aan of er aan de relevante eisen uit het contract is voldaan.

Veel grote projecten, zowel in de natte als droge infrastructuur, worden door Rijkswaterstaat (RWS) als Design Build Finance Maintain (DBFM) gecontracteerd. De gecontracteerde opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de infrastructuur. Gedurende de looptijd van het project (tot wel meer dan 30 jaar) krijgt de opdrachtnemer de verplichting, de infrastructuur – voor het bedoelde gebruik conform de vooraf gedefinieerde kwaliteitseisen – in te richten en in stand te houden (de prestatie). In ruil voor de prestatie krijgt de opdrachtnemer periodiek een beschikbaarheidsvergoeding. De beschikbaarheidsvergoeding wordt bepaald met een Prestatie Meet Systeem, waarin de eraan ten grondslag liggende prestaties en bewijsvoering zijn vastgelegd.

Objectief periodiek VASTSTELLEN van de BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING

Het Soltegro PMS legt de prestatie van de opdrachtnemer inclusief de bewijsvoering of er aan de relevante eisen uit het DBFM-contract wordt voldaan vast.

In het PMS worden diverse hiervoor onder andere de volgende gegevens vastgelegd:

  • Resultaten van relevante verificaties en eventuele tekortkomingen;
  • Resultaten van inspecties, metingen en toetsen;
  • Tijdige uitvoering van bovenstaande punten;
  • Toegepaste Verkeersmaatregelen;
  • Actuele beschikbaarheidsgegevens van het object.

In het Soltegro PMS wordt op basis van deze gegevens vastgesteld wat de geleverde prestatie is. Het voorkomt discussie en interpretatieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De eisen uit het contract en de rekenregels met betrekking tot de hoogte van de vergoeding zijn in het PMS geïmplementeerd. Op basis van de geleverde prestaties, in combinatie met de contractueel vastgestelde rekenregels wordt periodiek de netto beschikbaarheidsvergoeding vastgesteld.

De integriteit van de ingevoerde gegevens en rekenregels zijn geborgd. De borging van de kwaliteitsaspecten vindt plaats door middel van de contractueel verplichte EDP-audit.  De door Soltegro gebruikte gestructureerde en traceerbare ontwerpaanpak sluit goed aan bij de Electronic Data Processing (EDP)-audit.

Modulaire opbouw

De basis van het PMS, of het nu voor een nat of droog infraproject, is hetzelfde. Vanuit de basis wordt het systeem verder opgebouwd. We ontsluiten de functies die nodig zijn voor een nat of droog project. Tot slot wordt het systeem project-specifiek geconfigureerd, met de voor het project en object geldende specifieke eisen.

lagere kosten en toekomstbestendig

Meerdere projecten maken gebruik van hetzelfde generieke systeem waardoor de beheers- en onderhoudskosten lager zijn. Het PMS maakt gebruik van Microsoft ASP.NET core, waarmee het toekomstbestendig is en vrijheid geeft in hosting keuze (on-premise of in the cloud).

PROJECTEN

Projecten waar het Soltegro PMS in gebruik is genomen:

KLANTEN

Het Soltegro PMS is al succesvol voor de volgende klanten geïmplementeerd.

Sjors Both
Business Development Manager

Wilt u meer informatie over dit product? Neem vrijblijvend contact op met onze software development manager Sjors Both om de mogelijkheden te verkennen.