Digitale Tweeling Platform

Met het Digitale Tweeling-platform wordt snel, volledig en nauwkeurig simulaties van verschillende installaties gedaan.

Een digitale tweeling biedt de mogelijkheid om het gedrag van het systeem op een uitgebreide en visuele manier weer te geven zonder het fysieke systeem buiten gebruik te stellen. De tijd dat dit wel gebeurt moet zo kort mogelijk gehouden worden. Dit betekent dat alle verificaties en validaties al in een realistische test- en acceptatieomgeving moeten plaats vinden. Kortom in een virtuele replica van de werkelijkheid, een digitale tweeling. Deze omgeving is identiek aan de werkelijkheid. Op die manier zijn alle mogelijke risico’s in de juiste samenhang te simuleren. Fouten en onvolkomenheden worden vroegtijdig getraceerd, zowel bij nieuw te bouwen objecten als bestaande.

VIRTUEEL TESTEN

Ons modulaire Digitale Tweeling Platform biedt de mogelijkheid snel, volledig en nauwkeurig simulaties van installaties in een digitale tweeling maken. Hiermee genereren wij met een paar drukken op de knop de gehele simulatieomgeving op basis van de IO lijst en een BIM-module. Het platform beschikt over een bibliotheek met functionele I/O blokken zoals bijvoorbeeld:

  • afsluitbomen
  • verkeerslichten
  • CCTV-installaties

Met het Digitale Tweeling Platform, gecombineerd met onze kennis en ervaring wordt snel en tegen lage kosten een digitale weergaven van uw gewenste object (nieuw te bouwen of bestaand) gemaakt. Hierdoor kan 30 tot 50% in tijd en kosten bespaard worden.

Het digitale platform wordt ingezet voor de Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-omgeving en als opleidingsomgeving. Met aan de ene kant het doel om vroegtijdig eisen te verifiëren en te valideren ten behoeve van de uiteindelijke productieomgeving wat de OTAP-straat compleet maakt en aan de andere kant om hiermee vooraf en tijdens de exploitatie te oefenen en trainen.

PROJECTEN

Hieronder volgen de projecten waar het Soltegro Digital Twin Platform toegepast is.

KLANTEN

Het Digital Twin Platform is al succesvol voor de volgende klanten geïmplementeerd.

UPDATES

Volg de Soltegro Digital Twin Platform updates.

Franc Fouchier
Manager systems engineering & innovation

Wilt u meer informatie over dit product? Neem vrijblijvend contact op met onze innovatie manager Franc Fouchier om de mogelijkheden te verkennen.