Scroll Top

Asset Monitoring Assistant

Real-time inzicht in uw assets

De Nederlandse infrastructuur wordt steeds intensiever gebruikt waardoor het sneller veroudert. Daarbij zijn veel assets zoals bruggen, sluizen en tunnels gebouwd in de jaren ’60. Door het ouder worden en intensieve gebruik, is er een groter risico op storingen en het beschikbaar houden van de assets. De gebruiker wil zo min mogelijk hinder en het beheer & onderhoud moet duurzamer en goedkoper. Het liefst natuurlijk zonder afbreuk te doen aan de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Kortom, we staan met elkaar voor een enorme uitdaging. Asset Monitoring is hier één van de oplossingen. Je krijgt real time inzicht in de staat van de assets, de beheerder krijgt op het juiste moment meldingen én het is direct zichtbaar waar het aandachtspunt of probleem zit.

hoge beschikbaarheid en veiligheid

Door beter inzicht op afstand met de Asset Monitoring Assistant van Soltegro wordt de kans op storingen en het afsluiten van assets verkleint. Er wordt in één keer een visueel overzicht gekregen door het meten en bijhouden van bijvoorbeeld de energievoorziening, verlichtingssystemen, temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk.

Met de Asset Monitoring Assistant worden storingen snel opgelost en storingen voorkomen waardoor de beschikbaarheid van de assets gegarandeerd worden. Het continu monitoren van de prestaties van installaties leveren de juiste input voor predictive maintenance. Maintenance engineers kunnen de complete historie van de werking van de assets tonen. Hierdoor worden de assets efficiënter onderhouden wat resulteert in lagere kosten voor beheer & onderhoud.

TBA_4
OVERZICHTelijk gevisualiseerd

De gewenste informatie wordt uit diverse systemen overzichtelijk gevisualiseerd op het dashboard. Het dashboard is op afstand in te zien en geeft real-time de status van het object door. Als er een storing is, kan de gebruiker dieper inzoomen op de details om te zien wat de onderliggende factoren zijn. We volgen hierbij de bouwtechnische tekeningen voor de herkenbaarheid. Hierdoor kan het probleem met onderliggende informatie direct bij de juiste expert neergelegd worden. Door het tekort aan de juiste expertise van de medewerkers is efficiënte inzet van personeel cruciaal.

cybersecurity

Wij vinden cybersecurity heel belangrijk. We hebben daarom ons platform zodanig ontworpen dat hier in elke stap van het ontwerp rekening mee gehouden is, secure-by-design noemen we dat.  Een veilig gevoel omdat het hier onze cruciale assets betreft. We werken via een alleen lezen verbinding wat bediening op afstand onmogelijk maakt.

Sjors Both
Business Development Manager

Wilt u een demonstratie of meer informatie over onze Asset Monitoring Assistant over wat dit platform voor u kan betekenen? Neem contact op met Sjors Both voor meer informatie.