Scroll Top

Prestatie Meet Systeem (PMS) Migraties

Twee van onze klanten waarvoor we in het verleden een PMS voor een sluis hebben ontwikkeld en gebouwd, maken dit jaar de overstap naar ons generieke PMS. Hiermee wordt het beheer en onderhoud van de systemen eenvoudiger en goedkoper én wordt de toekomstvastheid door gebruik van actuele technologie met zeker 10 jaar verlengt. De migraties zijn midden 2021 gereed en de systemen gaan 3e kwartaal 2021 live.

Met behulp van het PMS wordt binnen het DBFM-contract dat onze klant met zijn opdrachtgever heeft, per kwartaal de prestatie inclusief de bewijsvoering (is de prestatie conform de contractuele norm en wordt er aan de relevante contracteisen voldaan) vastgelegd en wordt de periodiek beschikbaarheidsvergoeding bepaald. Naast de al in andere projecten operationeel zijnde functionaliteit met betrekking tot sluizen, wordt tijdens de migratie van één van de twee PMS’en de module Keren Hoogwater (KH) voor het eerst toegepast. Door toevoeging van deze functionaliteit voor natte infra in het PMS, wordt automatisch de invloed voor een niet-beschikbaarheid van het keermiddel toegepast in de periodieke beschikbaarheidsvergoeding.

Meer in detail wordt tijdens de migratie van deze twee Prestatie Meet Systemen de bestaande operationele functionaliteit van het generieke PMS voor een sluis uitgebreid met:

  • Het kunnen vastleggen van Tijdregistraties en (Nood)stops van het openen en sluiten van een keersluis en het instellen van het spuimiddel;
  • Het bij tekortkomingen en verkeersmaatregelen afhankelijk van de specifieke reden selecteren van Laten Passeren Scheepvaart (LPS) of Keren Hoogwater (KH);
    • Bij gevolg LPS is een selectie voor het doorvaartprofiel toegevoegd;
    • Bij gevolg KH is een selectie voor het type sluiting toegevoegd.

Lees meer over het Soltegro PMS >>