Scroll Top

PMS Exploitatiefase Sluis Eefde in gebruik genomen

Sluis Eefde nieuwVorige week heeft de aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) voor de uitbreiding van Sluis Eefde ons Prestatie Meet Systeem (PMS) voor de Exploitatiefase in gebruik genomen.

Veel grote infrastructurele projecten worden door Rijkswaterstaat als Design Build (Finance) Maintain (DB(F)M) gecontracteerd. Een PMS is een integraal systeem voor het vastleggen van de prestatie inclusief de bewijsvoering van de opdrachtnemer. L2T krijgt gedurende de 26-jarige looptijd van het project de verplichting, de sluis – conform de vooraf gedefinieerde kwaliteitseisen en voor het bedoelde gebruik –in stand te houden. Het PMS legt de prestatie van L2T vast, inclusief de bewijsvoering of er aan de relevante eisen uit het DBFM-contract wordt voldaan. Resultaten van alle relevante verificaties, inspecties, metingen en toetsingen, maar ook de tijdige uitvoering ervan en de op ieder moment actuele beschikbaarheidsgegevens van de infrastructuur worden in het systeem vastgelegd. In ruil voor deze prestatie krijgt L2T periodiek een beschikbaarheidsvergoeding van Rijkswaterstaat.