Scroll Top

SOLTEGRO PEAC – DÉ OPLOSSING VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Soltegro Peak Energy AlloCator (PEAC) is een smart device met batterij die vraag of levering van vermogen kan overnemen als de overbelasting op het energienet daarom vraagt. Dit is dé oplossing voor de energietransitie!

LinkedIn | Facebook | Youtube