Scroll Top

Optimalisatie van werkzaamheden aan elektriciteits­stations dankzij nieuwe testmethodiek

news1

Het licht aandoen, thuis of op het werk, apparatuur aanzetten… het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een betrouwbare stroomvoorziening in Nederland. De netbeheerders hebben de taak om voor een ononderbroken elektriciteitstransport te zorgen en de balans te handhaven tussen vraag en aanbod van elektriciteit.

Om alles optimaal te laten functioneren is onderhoud nodig, waarbij het moderniseren van secundaire installaties, die voor besturing en veiligheid zorgen, een belangrijke tak van sport is. Het risico bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is dat elektriciteitsstations uitvallen of langer dan gepland niet beschikbaar zijn, en daarmee de elektrische voorziening voor grote gebieden wegvalt. De ‘Voorziening Niet Beschikbaarheid’ tijd (VND-tijd) moet zo kort mogelijk zijn, om de redundancy van het net te kunnen waarborgen. Soltegro heeft samen met partner Dynniq en Sparq Assembly een nieuw testsysteem ontwikkeld, dat een belangrijke bijdrage levert aan een kortere VND-tijd.

Van 1970 naar 2018
We spreken met Maarten-Jan van Blijswijk, (operations & sales manager Energy) bij Soltegro, over de laatste ontwikkelingen. “Samen met Dynniq vervangen we in opdracht van een netbeheerder de secundaire installaties bij diverse 380 kV stations”, opent Van Blijswijk het gesprek.

“De gevoeligheid wordt snel zichtbaar als grote delen van een provincie ineens in het donker komen te zitten: welke werkzaamheden we ook doen, het licht moet blijven branden.”

Veel stations zijn allemaal gebouwd in het begin van de jaren ’70 en krijgen nieuwe, secundaire systemen. Van Blijswijk: “Samen met Dynniq zit Soltegro als partner in een raamovereenkomst. Soltegro is verantwoordelijk voor het ontwerp van de installaties, Dynniq voor het projectmanagement en de realisatie. De netbeheerder heeft een standaard voorgeschreven oplossing waarin staat hoe een systeem eruit zou moeten zien. Die gegevens worden gebruikt als ‘onderlegger’ voor het in kaart brengen van de actuele installatie, de praktijk wil namelijk nog weleens anders uitwijzen. Met de opgevraagde gegevens doen we een site survey en leggen daarbij alle geconstateerde afwijkingen vast. Daarna schrijven we de uit te voeren secundaire werkzaamheden uit. Voor de primaire werkzaamheden wordt op locatie met een 3D-scanner een pointcloud gemaakt, de basis voor een 3D-visualisatie.”

Controle op functionaliteit
Soltegro maakt een eerste plan voor aanpassingen aan het ontwerp en stuurt dit als UAV-GC project naar de opdrachtgever. Daar wordt gekeken of de voorgestelde aanpassingen conform de gestelde regels zijn en relevant zijn binnen de doelstelling. “Bij groen licht maken we de ’to build’ pakketten gereed en dragen we het ontwerp over aan Dynniq, voor de realisatie. Vervolgens wordt de paneelbouwer, Sparq, ingeschakeld, die alles voorbereid. Voorheen werd er alleen gecontroleerd op bouwwijze van de installatie en werden de testen ‘in het veld’ uitgevoerd. Dat zorgde vaak voor een ongewenste uitloop van de door de netbeheerder ter beschikking gestelde VNB-tijd, met mogelijk een ongewenste ‘Onvoorzien Niet Beschikbaar’ (ONB) situatie tot gevolg. Ondanks dat het net redundant is, wil je een ONB-situatie vermijden. Om het risico hierop aanzienlijk te beperken, heeft Soltegro met Dynniq een nieuwe test ontwikkeld, waarbij we vooraf het hele primaire systeem simuleren. Daarmee testen we het secundaire systeem ‘droog’ De hele functionaliteit van de besturings- en beveiligingssystemen wordt getest op alle mogelijke calamiteiten. We testen de ‘happy flow’, de verwachte reacties en de ‘unhappy flow’, de onverwachte reacties, in een gecontroleerde omgeving.”

Deze nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat bij het verwijderen van de oude kasten en het aansluiten van de nieuwe kasten en het in gebruik nemen van de interface een enorme tijdwinst geboekt wordt. “Normaliter kost het een week om alles te testen in het veld, dankzij de testen die we nu vooraf uitvoeren, bereiken we op het station een instant resultaat. We kunnen binnen de gegeven VND-tijd, die normaliter 3 weken is, het veld een week sneller teruggeven aan de netbeheerder. Daarmee daalt het risicoprofiel aanzienlijk”, zegt Van Blijswijk tot besluit.