Scroll Top

Systems Requirements Analysis (SRA)

Het helder krijgen van de eisen is dé basis van elk project.

Het opstellen van eisen is niet eenvoudig. Hoe zorg je ervoor dat iedereen de eisen zó interpreteert dat jij krijgt wat je wilt? Met een SRA analyseer je een eisenset bij de start van een project. Met als doel het corrigeren van onvolkomenheden van onduidelijke, onbepaalde of tegenstrijdige eisen.

Eisenset

In veel gevallen is de eisenset niet compleet of weerspiegelt het niet exact wat de klant echt wil hebben. Wat is de impact en welke consequenties hebben de eisen op het project? Dit is niet altijd te overzien en dat is begrijpelijk. Doorvragen naar wat de achterliggende redenen van de eisen zijn, is dan ook noodzakelijk om tot de kern van de eisenset te komen. Waarom is dit zo opgeschreven? Wat wordt er nu precies mee bedoeld?

Vaak wordt er bij het opstellen van de eisen al direct in oplossingen gedacht, in plaats van dat het daadwerkelijke probleem wordt beschreven.  Voordat er wordt gestart met het ontwerp, wil je de hiaten in de eisen inzichtelijk hebben. Zo kunnen ze of met aanvullende eisen gerepareerd worden, of in het ontwerp met ontwerpbeslissingen worden ingevuld.

check box
Verificatie en validatie

Door vooraf bewust stil te staan bij de eisen worden later in het traject problemen voorkomen. Er dient niet alleen nagedacht te worden over verificatie (hoe toon je de eis aan), maar ook over validatie (krijgt de klant met deze eis wat hij/zij echt wil). Het is een investering bij aanvang van een project die veel faalkosten tijdens het project voorkomt. En een goede eisenset is de basis voor het realiseren van je digitale tweeling. De digitale tweeling maakt het daarnaast mogelijk om details gedurende het project te analyseren, verifiëren en valideren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de eisen tot een nog hoger niveau gebracht.

Door middel van een workshop krijgt u handvatten hoe u de juiste eisen kan opstellen. Met onze quick scan krijgt u inzicht wat de kwaliteit van uw eisenset. Dit is belangrijk om te bepalen hoeveel werk we in het SMART maken van de eisen en/of in het ontwerptraject moeten verzetten om tot een goed projectresultaat te komen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over SRA en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen? Neem contact op met Franc Fouchier  of bel 010 – 202 26 60.